همایش ها

همایش ملی گیاهان دارویی و داروی گیاهی

 بسم الله الرحمن الرحیم گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماری ها برخوردار بوده و هستند. این بخش از منابع طبیعی قدمتی...

اولين كنگره بين المللي پرستاري و مامايي سلامتي و تندرستي

اولين كنگره بين المللي پرستاري و مامايي سلامتي و تندرستي در تاریخ 16 ارديبهشت 1393 تا 19 ارديبهشت 1393 توسط دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

دوازدهمين كنگره بين المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران

دوازدهمين كنگره بين المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران در تاریخ 9 ارديبهشت 1393 تا 12 ارديبهشت 1393 توسط انجمن ايمونولوژِي و آلرژي ايران در شهر مجتمع فرهنگي آموزشي وزارت نفت - محمود آباد برگزار گردید.