سلامت معنوی

ویژگی های انسان سالم

وقتی از سلامت انسان صحبت می شود، مقصود فقط سلامت جسمی نیست، بلکه سلامت روحی و روانی نیز ملاک است. افراد سلام دارای روانی سالم هستند. برای داشتن روان سالم، شما باید فاکتور هایی را در خود داشته باشید و در صورتی که در درون شما این فاکتور ها نباشد، شما ب ...

    تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .