چگونه سلامتی خود را در رسانه های دیجیتال حفظ کنیم

در سا لهای اخیر کاربرد رسان ههای دیجیتال مبتنی بر رایانه، تلفن همراه و اینترنت بسیار رایج شده است. شما کودکان، از سنین خردسالی و کودکی شروع به استفاده از رسان ههای دیجیتال م یکنید و لازم است شیوه استفاده صحیح از آن را بیاموزید. بدین ترتیب ضمن برخورداری از فواید این محیط جذاب، از آسی بهای احتمالی آن در امان م یمانید.

تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .