بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم....

اختلالات روانپزشــکی جزء شــایع‌ترین و ناتوان کننده‌ترین بیماری‌ها هســتند. مطالعه بار بیماری‌ها در ایران و جهان نشــان می‌دهد که اختلالات روانپزشکی از دلایل عمده سال‌های از دست رفته عمر به دلیل بیماری و ناتوانی هستند. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشــت، یک نفر از هر چهار نفر در طول زندگی خود به یکی از اختلالات روانپزشکی مبتلا می‌شود. اختلالات روانپزشکی در ایران در مجموع رتبه دوم بار بیماری‌ها را پس از حوادث غیر عمدی در کشور به عهده دارد و 16 درصد بار بیماری‌ها را به خود اختصاص داده اســت.

نویسنده کتاب : علی اسدی، سهیلا امیدنیا، دکتر مریم عباسی نژاد،.......

  • موضوع :روانشناسی
  • تعداد صفحات :56

تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .