خدمات تشخیص، درمان و پیگیری مبتلایان به هپاتیت C در مراکز درمان نگهدارنده مواد و مراکز زنان آسیب پذیر

هدف غایی برای هپاتیت، حذف هپاتیت های ویروسی به عنوان یک تهدید بزرگ سلامت عمومی تا سال 2030 می باشد. براساس اهداف کمی که به صورت جهانی وضع شده اند، کشورها در صورت تعیین اهداف زمان بندی شده برای سال های 2020 و 2030 قادر به انجام این مهم خواهند بود.

با مقایسه ارقام به دست آمده در دیده وری هپاتیت های ویروسی در معتادان تزریقی و زنان خیابانی در سه فاز متوالی توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر و سایر مطالعات انجام گرفته در این گروه با سایر مطالعات با برآورد شیوع کمتر از یک دهم درصد هپاتیت C در جامعه عمومی، شیوع این بیماری در معتادان تزریقی نه تنها بالاتر از جامعه عمومی می باشد، بلکه حداقل بیش از سه برابر شیوع HIV (13%) در این گروه پرخطر می باشد. همچنین در مقایسه میزان شیوع هپاتیت B و C در زنان خیابانی با جمعیت عمومی و مطالعه کشوری شیوع این دو بیماری در زنان باردار می توان نتیجه گرفت که شیوع هپاتیت B در زنان خیابانی از الگوی بیماری در جمعیت عمومی تبعیت کرده و در حال کاهش است. شیوع هپاتیت C در زنان خیابانی تقریباً 50 برابر در مقایسه با زنان باردار در کشورمان است.

با تأکید سازمان جهانی بهداشت مبنی بر انجام مداخلات درمانی و غربالگری بیماران هپاتیت C به صورت متمرکز در گروه های پرخطر مانند معتادان و زنان خیابانی و با توجه به دردسترس بودن و تولید داخلی داروهای کاملاً موثر بر درمان قطعی 12 هفته ای هپاتیت C مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با همکاری پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، شبکه هپاتیت ایران اقدام به تشکیل کمیته ای با حضور اساتید و نمایندگان مراکز مذکور جهت برنامه ریزی و انجام پایلوت درمان هپاتیت C در معتادان و زنان خیابانی در مراکز درمان نگهدارنده مواد و مرکز زنان آسیب پذیر نمودند. پس از تشکیل جلسات کارشناسی نظر به انجام پایلوت طراحی تشخیص، درمان و پی گیری مبتلایان به هپاتیت C در معتادان در فاز اول بر دو مرکز MMT در تهران و انجام پایلوت مذکور در یک انجمن بزرگ ترک اعتیاد NA متمرکز گردیده است.

منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مرکز مدیریت بیماری های واگیر

تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .

;