جوانان و جامعه از دیدگاه روان شناسی

بی گمان یکی از تعیین کننده ترین برهه های حیاتی هر انسان طلیه ی جوانی است، که در پیوندی زیست- روان شناختانه با دروران کودکی ونوجوانی هر فرد است، و توانایی آن را دارد که پیوستار زندگانی شخص را در مسیر رشد و تحول بر بستر کودکی استمرار بخشد.تنو روان آدمی، تجربه تغییر را در بازه ای گسترده و زمانی کوتاه می آزمایند و فرد را با شرایط نوینی در سپهر روانیش رو به رو می کنند تا به پرسش گران سنگ " من کیستم " از چشم انداز های زیستی – روانی – اجتماعی پاسخ گوید و بحران هویت را به چالش کشد، نظام اخلاقی – ارزشی خود را تعریف نماید، احساس ها، عاطفه ها و هیجان های خود را در سرمایه گذاری های روانی – اجتماعی نوینی تجربه کند و فضای حیاتی خود را در جهانی سرشار از تنش و تضاد بسازد و به تعاملی تنگاتنگ با محیط زیست – روانی خود بپردازد و هم چنین جایگاه خویش را در جامعه بیابد و هویت فردی را همدوش هویت اجتماعی بپروراند.آنچه در این کتاب پیش رو دارید، گامی در این مسیر است، تا به پرسش هایی که پیرامون جوانان و جامعه است، از چشم اندازهای یاد شده، به زبانی تا حد امکان دور از بیان تخصصی محض، اما بر بنیاد نظریه های استوار روان شناسی و روان کاوی، پاسخ داده شود.

 نویسنده کتاب : دکتر سید حسین مجتهدی

  • موضوع :اجنماعی
  • تعدادصفحات:87

تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .

;