والدین و بلوغ نوجوانان

در این کتاب راهنمایی والدین در خصوص رفتارها و انتخاب های نوجوانان ، بررسی و شناخت افکار درونی نوجوانان ، نقش گروه دوستان در روند رشد و بلوغ، راه های سوق دادن نوجوانان برای انتخاب های درست ، پرورش احساس مسئوو لیت ، مشکلات رایج میان والدین و نوجوانان ، بررسی اختلاف ها و کاهش چالش های این دوران و ... می خوانیم همچنین در لوح فشرده به همراه این کتاب می توانید بر روی گزینه فهرست کتاب کلیک کرده ازفهرست، مطالب مورد بحث در کتاب آگاه شوید. که برخی از آنها عبارتند از: بلوغ به عنوان یک جشن و رویداد مهم و بزرگ در زندگی یک نوجوان بررسی نوجوانی و شناخت دنیای نوجوانان، ارزیابی هوشمندانه رفتار نوجوان، شناخت مراحل بلوغ جسمانی، عاطفی و اجتماعی، نقش والدین در هدایت غیر مستقیم نوجوان، اعتماد و میزان حمایت و مرز دخالت والدین در امور نوجوانان، سازگاری با بعضی از رفتارهای نوجوانان و ...

تعداد صفحات: 60

تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .

;