حال خوب/ چگونه با انگیزه باشیم

  • تاریخ پخش :1398/01/14
  • زمان پخش :21:00
  • کارشناس :فروغ جعفری

خلاصه قسمت

چگونه با انگیزه باشیم

زمان پخش:21:00

برنامه ها پیشنهادی ما

خال خوب شنبه 9 شهریورماه 98

پخش در تاریخ 1398/06/09

حل تعارض بین والدین و نوجوان

پخش در تاریخ 1398/05/24

مشاوره شغلی

پخش در تاریخ 1398/05/23

پیش نویسهای مبتذل و پیش پا افتاده

پخش در تاریخ 1398/05/22

حال خوب دوشنبه 21 مردادماه 98

پخش در تاریخ 1398/05/21

حال خوب یکشنبه 20 مردادماه 98

پخش در تاریخ 1398/05/20

حال خوب شنبه 19 مردادماه 98

پخش در تاریخ 1398/05/19

حال خوب جمعه 18 مردادماه 98

پخش در تاریخ 1398/05/18

حال خوب پنج شنبه 17 مردادماه 98

پخش در تاریخ 1398/05/17

حال خوب چهارشنبه 16 مردادماه 98

پخش در تاریخ 1398/05/16

مهارت مقابله -2

پخش در تاریخ 1398/05/12

حل تعارض با نوجوانان

پخش در تاریخ 1398/05/10

همدلی

پخش در تاریخ 1398/05/09

مهارت های مقابله - 1

پخش در تاریخ 1398/05/08

مدیریت بحران و سلامت معنوی

پخش در تاریخ 1398/05/07

شناخت ذهنیت های طرح واره

پخش در تاریخ 1398/05/06

پیش نویس های پیش پا افتاده

پخش در تاریخ 1398/04/04

حل تعارض

پخش در تاریخ 1398/05/03

همدلی

پخش در تاریخ 1398/05/02

مهارت مقابله مفهوم و انواع آن

پخش در تاریخ 1398/05/01

آسیب دیدگان حوادث طبیعی

پخش در تاریخ 1398/04/31

شناخت ذهنیتهای طرحواره ای

پخش در تاریخ 1398/04/30

نوشتن سابقه شغلی و تحصیلی

پخش در تاریخ 1398/04/26

اختلالات سلامت روان - وسواس - 2

پخش در تاریخ 1398/04/24

پیش نویسهای پیش پا افتاده

پخش در تاریخ 1398/04/18

اختلالات سلامت روان - وسواس

پخش در تاریخ 1398/04/17

هوش اجتماعی و انتخاب شغل

پخش در تاریخ 1398/04/12

بررسی اختلال اسکیزوفرنیا

پخش در تاریخ 1398/03/27

رفع تعارضات اخلاقی با نوجوانان

پخش در تاریخ 1398/03/16

ویژگیهای شخصیت و انتخاب شغل

پخش در تاریخ 1398/03/15

پیش نویس پیش پا افتاده

پخش در تاریخ 1398/03/14

ویژگیهای شخصیتی و انتخاب شغل - 1

پخش در تاریخ 1398/03/08

پیش نویسهای پیش پا افتاده

پخش در تاریخ 1398/03/07

افسردگی

پخش در تاریخ 1398/03/06

حل تعارض بین والدین و نوجوانان

پخش در تاریخ 1398/03/02

ارتباط بهره هوشی و انتخاب شغل

پخش در تاریخ 1398/03/01

حل تعارض بین والدین و نوجوانان

پخش در تاریخ 1398/02/26

ارتباط بهره هوشی و انتخاب شغل

پخش در تاریخ 1398/02/25

ارتباط بهره هوشی و انتخاب شغل

پخش در تاریخ 1398/02/18

شناخت ذهنیت های طرح واره ها

پخش در تاریخ 1398/01/25

مدیریت بحران و سلامتی معنوی

پخش در تاریخ 1398/01/19

شناخت ذهنیتهای طرحواره ای

پخش در تاریخ 1398/01/18

معنادهی به موقعیتهای زندگی

پخش در تاریخ 1398/01/13

مشاوره شغلی

پخش در تاریخ 1398/02/11

تحقق آرزوهای بزرگ با گامهای کوچک

پخش در تاریخ 1398/01/10

تقویت ویژگیهای مثبت شخصیت

پخش در تاریخ 1398/01/06

مدیریت چالشهای زناشویی در نوروز

برنامه «حال خوب» با دعوت از دکتر کاظم زاده عطوفی روانشناس و محقق دانشگاه به موضوع «مدیریت چالش های زناشویی در نوروز»پرداخته است. در این برنامه زمان طولانی تعطیلات و همراهی زوجین در ساعات طولانی بررسی شده است و راهکارهایی در زمینه حل تعارضات خانوادگی ارائه می دهد.

پخش در تاریخ 1398/01/05

پاسخ به سئوالات مخاطبان

پخش در تاریخ 1397/12/23

تحلیل رفتار متقابل - بازیها

پخش در تاریخ 1397/12/21

ازدواج زودهنگام

پخش در تاریخ 1397/12/20

کودک آزاری جنسی

پخش در تاریخ 1397/12/13

طرحواره تنبیه ، ریشه های تحولی

پخش در تاریخ 1397/12/12

تحلیل پیش نویس های زندگی - بازیها

پخش در تاریخ 1397/12/07

آسیبهای اجتماعی - کودک آزاری

پخش در تاریخ 1397/12/06

طرحواره تنبیه - روشهای مقابله

پخش در تاریخ 1397/12/05

تحلیل رفتار متقابل - بازیها

پخش در تاریخ 1397/11/30

طرحواره تنبیه - معرفی

پخش در تاریخ 1397/11/28

حال خوب شنبه 5 مردادماه 98

پخش در تاریخ 1398/05/05

کودک آزاری

پخش در تاریخ 1397/11/22

تحلیل رفتار متقابل - بازیها

پخش در تاریخ 1397/11/16

روانشناسی در محیط

پخش در تاریخ 1397/11/14

تحلیل رفتار متقابل - بازیها

پخش در تاریخ 1397/11/09

کودک آزادی فیزیکی

پخش در تاریخ 1397/11/08

روانشناسی موفقیت - توامندی رهبری

پخش در تاریخ 1397/11/03

سرطان و سلامت روان

پخش در تاریخ 1397/11/02

روانشناسی موفقیت توانمندی رهبری

پخش در تاریخ 1397/10/26

تحلیل رفتار متقابل - بازیها

پخش در تاریخ 1397/10/25

اورژانس اجتماعی کشور

پخش در تاریخ 1397/10/10

تحلیل پیش نویسهای زندگی - بازیها

پخش در تاریخ 1397/10/04

تربیت جنسی نوجوانان - 12 تا 16 سال

پخش در تاریخ 1397/10/03

تحلیل رفتار متقابل - بازی شلمیل

پخش در تاریخ 1397/09/27

تغییر رفتار و پیامدهای آن

پخش در تاریخ 1397/09/15

بیماریهای سخت درمان و سلامت روان

پخش در تاریخ 1397/09/13

بیماریهای سخت درمان و سلامت روان

پخش در تاریخ 1397/09/12

طرحواره بازداری هیجانی - روانی

پخش در تاریخ 1397/09/11

طرحواره بازداری هیجانی - معرفی

پخش در تاریخ 1397/09/10

تحلیل پیش نویسهای زندگی - بازیها

پخش در تاریخ 1397/09/06

طرحواره بازداری هیجانی - معرفی

پخش در تاریخ 1397/09/04

تربیت نوجوانان، پیامد رفتار

پخش در تاریخ 1397/09/01

تحلیل رفتار متقابل - بازیها

پخش در تاریخ 1397/08/29

سلامت جنسی

پخش در تاریخ 1397/08/21

تعامل با نوجوانان

پخش در تاریخ 1397/08/17

روانشناسی موفقیت

پخش در تاریخ 1397/08/09

تحلیل رفتار متقابل، بازیها

پخش در تاریخ 1397/08/08

سلامت معنوی

پخش در تاریخ 1397/08/07

توانمندی معنویت

پخش در تاریخ 1397/07/25

سلامت جنسی 12 تا 16 سال (نوجوانان)

پخش در تاریخ 1397/07/23

طرحواره منفی گرایی و بدبینی

پخش در تاریخ 1397/07/22

توانمندی معنویت

پخش در تاریخ 1397/07/18

تحلیل روابط متقابل - بازیها

پخش در تاریخ 1397/07/17

سلامت جنسی - 12 تا 16 سال

پخش در تاریخ 1397/07/16

سبک های فرزند پروری

پخش در تاریخ 1397/07/12

روانشناسی موفقیت-آداب معاشرت

پخش در تاریخ 1397/07/11

بازی ها

پخش در تاریخ 1397/07/10

سبک های فرزند پروری

پخش در تاریخ 1397/07/05

روان شناسی موفقیت، آداب معاشرت

پخش در تاریخ 1397/07/04

سلامت معنوی و حال خوب

پخش در تاریخ 1397/06/29

روانشناسی موفقیت،آداب معاشرت

پخش در تاریخ 1397/06/21

سلامت جنسی نوجوانان،6تا12 سال

پخش در تاریخ 1397/06/19

خودکشی

پخش در تاریخ 1397/06/18

سبک های فرزند پروری

پخش در تاریخ 1397/06/15

روانشناسی موفقیت، هوش اجتماعی

پخش در تاریخ 1397/06/14

سلامت جنسی کودکان،6تا 12 سال

پخش در تاریخ 1397/06/12

طرحواره جلب توجه و پذیرش جویی

پخش در تاریخ 1397/06/11

عوامل اثر گذار بر تعامل والدین

پخش در تاریخ 1397/06/08

پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1397/06/05

طرحواره ها

پخش در تاریخ 1397/06/04

آموزش مهارت به کودکان

پخش در تاریخ 1397/06/01

توانمندی ها

پخش در تاریخ 1397/05/31

بررسی پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1397/05/30

سلامت جنسی-کودکان

پخش در تاریخ 1397/05/29

طرحواره ها

پخش در تاریخ 1397/05/28

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

پخش در تاریخ 1397/05/25

روانشناسی موفقیت

پخش در تاریخ 1397/05/24

پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1397/05/23

سلامت جنسی کودکان6تا12 سال

پخش در تاریخ 1397/05/22

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

پخش در تاریخ 1397/05/18

توانمندی هوش اجتماعی

پخش در تاریخ 1397/05/17

پیش نویس های زندگی، بازی ها

پخش در تاریخ 1397/05/16

سلامت جنسی-کودکان

پخش در تاریخ 1397/05/15

طرحواره ها

پخش در تاریخ 1397/05/14

روانشناسی موفقیت-توانمندی اصالت

پخش در تاریخ 1397/05/10

روانشناسی موفقیت-توانمندی اصالت

پخش در تاریخ 1397/05/03

سلامت جنسی کودکان

پخش در تاریخ 1397/05/01

طرحواره ایثار-ریشه های تحولی

پخش در تاریخ 1397/04/31

مهارت خودآگاهی

پخش در تاریخ 1397/04/28

روان شناسی موفقیت،توانمندی اصالت

پخش در تاریخ 1397/04/27

سلامت جنسی-کودکان

پخش در تاریخ 1397/04/25

طرحواره ایثار

پخش در تاریخ 1397/04/24

خود آگاهی- هدف گذاری

پخش در تاریخ 1397/04/21

توانایی علاقه به یادگیری

پخش در تاریخ 1397/04/20

روایت های پیش نویسی

پخش در تاریخ 1397/04/19

سلامت جنسی-کودکان

پخش در تاریخ 1397/04/18

طرحواره اطاعت

پخش در تاریخ 1397/04/17

آموزش به کودکان.مهارت خودآگاهی

پخش در تاریخ 1397/04/14

سلامت جنسی

پخش در تاریخ 1397/04/11

طرحواره اطاعت،روش های مقابله

پخش در تاریخ 1397/04/10

ورزش و حال خوب

پخش در تاریخ 1397/04/06

طرحواره اطاعت، روش های مقابله

پخش در تاریخ 1397/04/03

تفکر خلاق برای کودکان

پخش در تاریخ 1397/03/31

تحلیل پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1397/03/29

سلامت جنسی کودکان

پخش در تاریخ 1397/03/28

حال خوب یکشنبه 19 اسفندماه 97

پخش در تاریخ 1397/12/19

طرحواره اطاعت، ریشه های تحولی

پخش در تاریخ 1397/03/27

توانمندی عشق ورزیدن

پخش در تاریخ 1397/03/23

سلامت جنسی کودکان

پخش در تاریخ 1397/03/21

ادامه مبحث تفکر نقاد

پخش در تاریخ 1397/03/17

سلامت جنسی

پخش در تاریخ 1397/03/16

سلامت معنوی در کلینیک

پخش در تاریخ 1397/03/14

خود انضباطی

پخش در تاریخ 1397/03/13

تفکر نقاد در کودکان

پخش در تاریخ 1397/03/10

سلامت جنسی-تربیت جنسی

پخش در تاریخ 1397/03/07

نظام تخریب

پخش در تاریخ 1397/03/01

کنترل استرس

پخش در تاریخ 1397/02/27

توانمندی شوخ طبعی

پخش در تاریخ 1397/02/26

طرحواره ها-خویشتن داری

پخش در تاریخ 1397/02/23

کنترل استرس

پخش در تاریخ 1397/02/20

آدم های موفق

پخش در تاریخ 1397/02/19

نظام تخریب

پخش در تاریخ 1397/02/18

سلامت جنسی- قسمت دوم

پخش در تاریخ 1397/02/17

طرحواره استحقاق- روش های مقابله

پخش در تاریخ 1397/02/16

راه های مقابله با استرس

پخش در تاریخ 1397/02/13

توانمندی مهربانی

پخش در تاریخ 1397/02/12

سلامت جنسی-مبانی اولیه

پخش در تاریخ 1397/02/10

مهارت جرئت مندی- نه گفتن

پخش در تاریخ 1397/02/06

اعتیاد

پخش در تاریخ 1397/02/05

پیش نویس های زندگی-بخش هیجانی

پخش در تاریخ 1397/02/04

روانشناسی موفقیت

پخش در تاریخ 1397/02/03

طرحواره استحقاق

پخش در تاریخ 1397/02/02

آموزش مهارت زندگی به کودکان

پخش در تاریخ 1397/01/30

شبکه های اجتماعی- قسمت دوم

پخش در تاریخ 1397/01/29

رفتار های انفعالی

پخش در تاریخ 1397/01/28

توانمندی مهربانی

پخش در تاریخ 1397/01/27

جرات مندی

پخش در تاریخ 1397/01/26

شبکه های اجتماعی

پخش در تاریخ 1397/01/22

چهار رفتار انفعالی

پخش در تاریخ 1397/01/21

توانمندی

پخش در تاریخ 1397/01/20

طرحواره ها

پخش در تاریخ 1397/01/19

نوروز و دوستی

پخش در تاریخ 1397/01/15

سال نو و معنی زندگی

پخش در تاریخ 1397/01/14

سال نو و اشتیاق زندگی

پخش در تاریخ 1397/01/13

طرح واره شکست-روش های مقابله

پخش در تاریخ 1396/12/27

کنترل هیجانات

پخش در تاریخ 1396/12/24

نادیده گرفتن

پخش در تاریخ 1396/12/22

حال خوب دوشنبه 21 اسفندماه 96

پخش در تاریخ 1396/12/21

روش های مقابله با طرحواره شکست

پخش در تاریخ 1396/12/20

تحمل شکست و ناکامی

پخش در تاریخ 1396/12/17

درخت و محیط زیست و حال خوب

پخش در تاریخ 1396/12/16

پشتکار

پخش در تاریخ 1396/12/14

آموزش راستگویی

پخش در تاریخ 1396/12/10

شناخت مغز

پخش در تاریخ 1396/12/09

ارتباط موثر

پخش در تاریخ 1396/12/03

سلامت روان مردان

پخش در تاریخ 1396/12/02

روندهای پیش نویس

پخش در تاریخ 1396/12/01

روانشناسی موفقیت

پخش در تاریخ 1396/11/30

طرحواره خود تحول نیافته-گرفتار

پخش در تاریخ 1396/11/29

بی تفاوتی اجتماعی

پخش در تاریخ 1396/11/26

توانمندی کار گروهی

پخش در تاریخ 1396/11/23

ارتباط موثر

پخش در تاریخ 1396/11/19

روند پیش نویس

پخش در تاریخ 1396/11/17

انسان توانمند

پخش در تاریخ 1396/11/16

طرحواره خود تحول نیافته گرفتار

پخش در تاریخ 1396/11/15

داشتن جامعه ای ایمن

پخش در تاریخ 1396/11/13

آموزش مهارت های زندگی

پخش در تاریخ 1396/11/12

روند پیش نویسی

پخش در تاریخ 1396/11/10

بخشیدن دیگران

پخش در تاریخ 1396/11/09

طرح واره خود گرفتار یا تحول یافته

پخش در تاریخ 1396/11/08

تصمیم گیری کودکان

پخش در تاریخ 1396/11/05

آلودگی هوا

پخش در تاریخ 1396/11/04

روند های پیش نویس

پخش در تاریخ 1396/11/03

بدبینی

پخش در تاریخ 1396/11/02

اختلال وسواس اجباری عملی

پخش در تاریخ 1396/11/01

مهارت حل مسئله

پخش در تاریخ 1396/10/28

رویاهای صادقه، خواب و پیشگویی

پخش در تاریخ 1396/10/27

پیش نویس های زندگی-بررسی رانه ها

پخش در تاریخ 1396/10/26

مهارت حل مسئله

پخش در تاریخ 1396/10/21

تاب آوری

پخش در تاریخ 1396/10/19

سلامت معنوی در کلینیک-4

پخش در تاریخ 1396/10/18

مهارت همدلی

پخش در تاریخ 1396/10/14

زلزله

پخش در تاریخ 1396/10/06

سلامت معنوی در کلینیک-3

پخش در تاریخ 1396/10/04

خشونت شهری

پخش در تاریخ 1396/09/29

پیش نویس ها

پخش در تاریخ 1396/09/28

سلامت معنوی در کلینیک-2

پخش در تاریخ 1396/09/27

طرحواره ها

پخش در تاریخ 1396/09/26

موضوع روز

پخش در تاریخ 1396/09/22

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

پخش در تاریخ 1396/09/21

بررسی مهار ها در شخصیت

پخش در تاریخ 1396/09/21

سلامت معنوی در کلینیک

پخش در تاریخ 1396/09/20

حکومت باید ها

پخش در تاریخ 1396/09/19

آموزش مهارت زندگی به کودکان

پخش در تاریخ 1396/09/16

روانشناسی موفقیت

پخش در تاریخ 1396/09/14

پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1396/09/14

طرحواره وابستگی بی کفایتی

پخش در تاریخ 1396/09/12

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

پخش در تاریخ 1396/09/09

بررسی مهارت ها

پخش در تاریخ 1396/09/07

مدیریت هیجانات در بحران ها

پخش در تاریخ 1396/09/06

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

پخش در تاریخ 1396/09/02

انسان موفق

پخش در تاریخ 1396/09/01

بررسی پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1396/08/30

مدیریت هیجانات در بحران ها

پخش در تاریخ 1396/08/29

آسیب شناسی و آشفتگی معنوی

پخش در تاریخ 1396/08/25

بررسی پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1396/08/23

سلامت معنوی و حال خوب

پخش در تاریخ 1396/08/17

بررسی پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1396/08/16

ازدواج در سنین پایین

پخش در تاریخ 1396/08/15

آموزش مهارت زندگی به کودکان

پخش در تاریخ 1396/08/11

روانشناسی موفقیت

پخش در تاریخ 1396/08/10

بررسی پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1396/08/09

بازی های رایانه ای

پخش در تاریخ 1396/08/08

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

پخش در تاریخ 1396/08/04

روانشناسی موفقیت

پخش در تاریخ 1396/08/03

بررسی پیش نویس ها-بررسی مهار ها

پخش در تاریخ 1396/08/02

سلامت روان در محیط کار

پخش در تاریخ 1396/08/01

طرحواره انزوای اجتماعی

پخش در تاریخ 1396/07/30

آموزش مهارت زندگی به کودکان

پخش در تاریخ 1396/07/27

روانشناسی موفقیت

پخش در تاریخ 1396/07/26

برریسی پیش نویس مهم نباش

پخش در تاریخ 1396/07/25

سلامت روان در محیط کار

پخش در تاریخ 1396/07/24

طرحواره انزوای اجتماعی

پخش در تاریخ 1396/07/23

آماده سازی کودکان برای مدرسه

پخش در تاریخ 1396/07/20

سالمندی خوب

پخش در تاریخ 1396/07/17

طرحواره انزوای اجتماعی

پخش در تاریخ 1396/07/16

کودکان و نوجوانان

پخش در تاریخ 1396/07/13

اضطراب پس از سانحه

پخش در تاریخ 1396/07/10

سلامت معنوی

پخش در تاریخ 1396/07/06

بحران آب-2

پخش در تاریخ 1396/07/03

روان شناسی خلاقیت، انسان توانمند

پخش در تاریخ 1396/06/29

ماتریس پیش نویس ها-مهار بزرگ نباش

پخش در تاریخ 1396/06/28

موضوع روز -بحران آب

پخش در تاریخ 1396/06/27

کودکان و نوجوانان 3

پخش در تاریخ 1396/06/23

روانشناسی موفقیت-توانمندی خلاقیت

پخش در تاریخ 1396/06/22

موضوع روز (مسئولیت اجتماعی)

پخش در تاریخ 1396/06/20

پیش نویس ها زندگی 3

پخش در تاریخ 1396/06/14

موضوع روز(مسئولیت اجتماعی)

پخش در تاریخ 1396/06/13

طرح واره نقص و شرم

پخش در تاریخ 1396/06/12

گلچین هفته گذشته

پخش در تاریخ 1396/06/11

روانشناسی موفقیت

پخش در تاریخ 1396/06/09

پیش نویس های زندگی 3

پخش در تاریخ 1396/06/07

خشونت در خانواده

پخش در تاریخ 1396/06/06

طرح واره ها

پخش در تاریخ 1396/06/05

گلچین هفته

پخش در تاریخ 1396/06/04

کودکان و نوجوانان

پخش در تاریخ 1396/06/02

روانشناسی موفقیت

پخش در تاریخ 1396/06/01

پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1396/05/31

موضوع روز-گردشگری مسئولانه

پخش در تاریخ 1396/05/30

طرح واره محرومیت هیجانی

پخش در تاریخ 1396/05/29

مدیریت رفتاری والدین(تنبیهات)

پخش در تاریخ 1396/05/26

روانشناسی موفقیت

پخش در تاریخ 1396/05/25

تلاش کردن برای رسیدن موفقیت

پخش در تاریخ 1396/05/18

پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1396/05/17

کودک آزاری

پخش در تاریخ 1396/05/16

طرح واره ها-محرومیت های هیجانی

پخش در تاریخ 1396/05/15

تحلیل رفتار پیش نویس های زندگی

پخش در تاریخ 1396/05/24

سواد رسانه ای و سواد دیجیتال

پخش در تاریخ 1396/05/24

طرح واره مقابله با رها شدگی

پخش در تاریخ 1396/02/03

طرح واره ها-تکنیک های تجربی

پخش در تاریخ 1396/05/23

معنا در زندگی

پخش در تاریخ 1396/02/07

روز روانشناسی و مشاوره

پخش در تاریخ 1396/02/10

لیاقت و شایستگی

پخش در تاریخ 1396/02/12

دست آوردها و موفقیت ها

پخش در تاریخ 1396/02/14

طرح واره رها شدگی

پخش در تاریخ 1396/02/17

ارتباطات خانوادگی قسمت اول

پخش در تاریخ 1396/02/19

انتخاب

پخش در تاریخ 1396/02/21

تفکر نقاد

پخش در تاریخ 1396/02/24

ارتباطات خانوادگی قسمت دوم

پخش در تاریخ 1396/02/26

روانشناسی مثبت

پخش در تاریخ 1396/02/28

تکنیک های هیجانی

پخش در تاریخ 1396/02/31

شناختن نشانه های نوروز

پخش در تاریخ 1396/01/01

سرزندگی

پخش در تاریخ 1396/01/03

تحکیم روابط خانوادگی

پخش در تاریخ 1396/01/06

رنجش و رنجش زدایی

پخش در تاریخ 1396/01/08

سخاوت، سپاسگزاری، سازگاری

پخش در تاریخ 1396/01/10

نوازش ها

پخش در تاریخ 1396/01/15

استرس تعطیلات

پخش در تاریخ 1396/01/13

افسردگی

پخش در تاریخ 1396/01/17

افسردگی

پخش در تاریخ 1396/01/18

طرح واره ها (مراحل تغییر)

پخش در تاریخ 1396/01/20

نقش پدر در تربیت فرزند

پخش در تاریخ 1396/01/22

عوامل خوشبختی قسمت اول

پخش در تاریخ 1396/01/24

طرح واره های نا کار آمد

پخش در تاریخ 1396/01/27

اقتصاد نوازشی

پخش در تاریخ 1396/01/29

عوامل خوشبختی قسمت دوم

پخش در تاریخ 1396/01/31

برنامه ریزی3

پخش در تاریخ 1395/01/05

برنامه ریزی2

پخش در تاریخ 1395/01/12

برنامه ریزی 1

پخش در تاریخ 1395/01/19

اختلالات روانی-افسردگی2

پخش در تاریخ 1395/01/26

اختلالات روانی-افسردگی 1

پخش در تاریخ 1394/12/20

خودشناسی و اهمیت ان

خودشناسی و اهمیت ان

پخش در تاریخ 1394/11/18

نظرات
کد بالا را وارد کنید:
وحید صالح نسب
1397/07/26
عالیست گفته های دکتر جعفری
فرامرزی
1397/07/11
بسیار عالی و راهگشا
مهرنوش اصغرزاده
1397/07/09
آقای اسلام زاده /بسیار عالی. ممنون از برنامه تون
گزل تکه
1397/07/09
سلام . برنامه تون خیلی خوبه قسمت های کودک ونوجوان من استفاده میکنم .مشاورخانواده وکودک نوجوان هستم برنامه حال خوب خیلی بهم کمک می کنه.مرسی
وحید صالح نسب
1397/07/04
ممنون و سپاس از برنامه عالی و خوب شما
mehdi ramezani
1397/06/24
سلام برنامه بسیار عالی دارید چرا بعضی از فایل ها قابل دانلود نیست
وحید صالح نسب
1397/06/24
بسیار برنامه خوبی جذابی و آموزنده دارید سپاس گذارم از همه دست اندر کاران ب نامه
امام زمان ع
1397/06/22
با سلام تایید دیگران به طور نا خوداگاه برام مهمه.نمیدانم چرا برام مهمه فقط احساس میکنم که باید اینطور باشم
اسماعیل بلوچ نصرتی
1397/06/16
با سلام و خسته نباشید خدمت بسیار خوب حال خوب، خواستم بگم که برنامه تون واقعا عالی و جزء بهترین برنامه های صدا و سیما جمهوری اسلامی می باشد
مر صاطا
1397/06/10
برنامه فوق العاده است. خیلی ممنون که آرشیو ها را مرتب قرار می دهید.
mehdi ramzani
1397/06/08
سلام تشکر ازبرنامه خوب شما تا حالا بهترین برنامه روانشناسی در تلوزییون ایران است ولی چرا دکتر مثالها بیشتر روی خانم ها هست
مهدی رمضانی
1397/06/06
بسیار عالی
زهره خانی
1397/06/04
سلام وقت بخیر ممنون از برلنامه خوبتون .
صبا سالاری
1397/06/01
با سلام و سپاس از برنامه خوبتون من واقعا کسی رو جز اقای دکتر بابایی زاد در روانشناسی قبول ندارم و واقعا نیاز به مشاوره دارم اما روانشناس های دیگه فقط مشکلاتو بیشتر میکنند خیلی خیلی ممنون میشم اگر بتونم یک وقت تلفنی از اقای دکتر بگیرم ممنونم میشم در صورت امکان به ایمیل من اطلاع بدید. لطفا کمک کنید بتونم یک بار برای همیشه بفهمم که مشکلم از کجاست
مهسا اسلامی
1397/05/31
ممنون از برنامه بسیار زیبا و فوق العاده جذابتون
مهسا اسلامی
1397/05/31
برنامه مفید و بسیار جذابی است
یادگاری
1397/05/09
سلام وخسته نباشید بابت برنامه عالیتون .
الهه شیرازی
1397/05/09
با سلام و خسته نباشید ممنون از برنامه ی خوبتان - کیفیت صدای برنامه خیلی پایین هست
منصوره آیت الهی
1397/05/08
با سلام امروز بصورت اتفاقی با برنامه حال خوب آشنا شدم ... بسیار خوشحالم از این بابت برنامه بسیار جالبی است ممنون و سپاس از آقای میلاد اسلامزاده قبلا هم برنامه والد کودک بالغ با آقای دکتر بابایی زاده در شبکه چهار پی گیر بودم
رضامومنی
1397/05/07
سلام.روزتون بخیر.از برنامه خوبتون تشکر میگم، برنامه ای بسیار جامع و کاربردیست.لطفا ادامه دهید.باتشکر
عاطفه محمدی
1397/05/01
سلام ازبرنامه خیلی خوبتون واقعا ممنونم چطور میتونم دانلود کنم لطفا راهنماییم کنید
فائزه یزدی
1397/04/30
برنامه های جناب دکتر بابابی زاد همیشه سودمند و عالیست
حمید خوش نظری
1397/04/28
با سلام و عرض خسته نباشید. ممنون بابت زحمات شما
محمد حسین بیات
1397/04/27
برنامه ی تان بسیار عالیست کارشناسان فرهیخته و با سواد و توانمندی نیز دعوت میکنید جای این برنامه واقعا خالی بود متاسفانه تبلیغات اندکی دارد و شبکه ی سلامت پر مخاطب نیست به اون صورت امید است روزی برسه که این برنامه های واجب و اموزنده و عالی محبوب و پر بیننده گردند من خودم هر جا تونستم تبلیغشو کردم. واقعا خسته نباشید
فاطمه ادب دوست
1397/04/22
سلام باتشکر از برنامه عالی علمی وکاربردیتون.من قبلا برنامه ی اردیبهشت که روزهای یکشنبه وباکارشناس عالی دکتربابایی زاداجرامیشدپیگیرمباحث تون بودم.تشکربخاطره برنامه ی تخصصی کاربردی حال خوب. من طرحواره ی اطاعت دارم وسوالم اینکه فرد مقابل وقتی شوهر باشه هم توضیح بدید چه عکس العملی کاراتره چون معمولا درمقابل فرددرتله ی اطاعت طرحواره ی رهاشدگی هست و کارخیلی سختره .ممنون میشم راهنمایی کنین.از خانم موناچراغی کارشناس محترم برنامه ی یکشنبه ها هم تشکروسپاس دارم.کاش میتونستم حضوری برامشاوره خدمتشون برم
محمود شاهزاده ابیانه
1397/04/09
باسلام از برنامه خوبتون اگر میشه از علم ال ان پی در برنامه هاتون استفاده کنید
بهناز شفیعی
1397/04/05
ممنون از برنامه حال خوب و مجری عالیتون.فقط اگه میشه از اقای دکتر ابراهیم میثاق هم دعوت کنید. ازتون خواهش میکنم یک جلسه هم شده دعوتشون کنید
Z.khanjani
1397/03/30
برنامه سلامت جنسی کودکان بسیار عالی بود بنده خیلی استفاده بردم هرچند کودکم هنوز به دنیا نیومده ولی بسیار مفید بود برای اینده
maryam
1397/03/24
سلام ....متاسفانه خیلی از قسمت ها امکان دانلود وجود ندارد....چطور میتونیم دانلود کنیم؟
محمد اسماعیلی یکتا
1397/03/14
سلام ممنون از برنامه خوبتون که حال آدم رو خوب می کنه بسیار سپاسگزارم از کلیه کارشناسان این برنامه و مجری توانمند جناب آقای اسلام زاده عزیز
محمد اسماعیلی یکتا
1397/03/14
سلام ممنون از برنامه خوبتون که حال آدم رو خوب می کنه بسیار سپاسگزارم از کلیه کارشناسان این برنامه و مجری توانمند جناب آقای اسلام زاده عزیز
س.دهقان
1397/03/03
با سلام و احترام خدمت تمامی عوامل حال خوب. ممنون از برنامه ی بسیار خوبتون. لطفا مستند ها و گزارش ها رو هم برای دانلود در سایتتون قرار بدید. و ممنون میشم اگه راجع به افزایش اعتماد به نفس و رهایی از خجالت هم صحبت کنید.
مسعود کرامتی
1397/03/01
سلام و روز بخیر لطفاً موضوع برنامه را در عنوان ذکر فرمائید.
مسعود کرامتی
1397/02/30
سلام.از برنامه بسیار خوب شما ممنون. لطفاً به برنامه های حال خوب که در سایت قرار دارند یک توضیح مختصر راجع به برنامه اضافه کنید. و اینکه لیست کارشناسان بروز و کامل نیست.
محمدعلی داوری
1397/02/24
باسلام خدمت شما عزیزان و آقای اسلام زاده و سرکار خانم دکتر مونا چراغی وتشکر از برنامه بسیار پرمحتوی شما
Nelly
1397/02/21
barnamatoon besyar aaliye, kheili kheili mamnoon, khanoom doctor, vaghan az sohbat kardanetoon lezzat mibaram
مریم شفقتی
1397/02/20
بسیار عالی و مفید
ناشناس
1397/02/18
خوب بود...
ناشناس
1397/02/18
بسیار برنامه جالب و آموزنده ای هست ...ممنون
Hadi.h
1397/02/09
باعرض سلام و خسته نباشیدبه همکاران گرامی و مجری گرامی و دکترروشن پژوه ومدیر روابط عمومی انجمن معتادان گمنام که در مدت زمان کمی اطلاعات جامع ای را در اختیار مخاطبین قراردادیید و یه خواهش اگر نشست و زمان بیشتری در این موضوع بگذاریید ممنونیم
مهسا رضوانی
1397/01/31
سلام. برنامه بسیار آموزنده و جالبی است
الهام elham
1397/01/28
سلام لطفا زمان بازپخش برنامه دکتر بابایی زاد از شبکه سلامت رو اعلام کنید با سپاس
الهام elham
1397/01/28
سلام لطفا زمان بازپخش برنامه دکتر بابایی زاد از شبکه سلامت رو اعلام کنید با سپاس
ابوالفضل شریعت پناه
1397/01/28
برنامه ای بسیار عالی دارید.
مهدی عطار
1396/12/26
با سلام ضمن سپاسگزاری از برنامه وزین و ارزشمندتان، لطفا امکان دانلود آرشیو برنامه با حجم کمتر را نیز فراهم نمایید.
ابوالفضل جدیدیان
1396/12/14
با سلام ، امکان دانلود بزارین و حجم فایل ها رو هم کم کنید تا قابل استفاده باشن با تشکر
لیلی قنبری
1396/12/05
سلام من مشاور هستم از برنامه خوبتان بسیار سپاسگزارم. از مجری خوب و توانا و کارشناسان عالی، از خانم دکتر کیان ارثی و آموزشهای عالی و بی نقص شون بسیار ممنونم مخصوصا آموزش مهارتهای زندگی شون بی نظیره. در کل نحوه آموزش شون بسیار تاثیر گذار ه.
طناز عطایی
1396/11/21
عالیه برنامتون ممنون
سمیرا دهقان.
1396/11/19
وقت بخیر. لطفا گزارش ها و مستند هایی که جدا از گفتگوی کارشناسان پخش میکنید را در سایت بگذارید تا راحت بتوانیم مشاهده یا دانلود کنیم. ممنون از برنامه ی خوبتان.
داود غفوری
1396/10/23
واقعا فوق العاده وتاثیر گذاربود باتشکر فراوان
a.samadi
1396/10/16
ممنون.اجرتان با خدا.
حمیده برخوردار
1396/10/13
سلام ب دکتر بابایی خوش انرژی من امشب دومین بار برنامتونودیدم ک دقیقاحالتی ک من مدتیه درگیرشم رو گفتین.اینکه نقش قربانی گرفتم ودنبال هم فازای خودمم ک تاییدم کنن وتواین حالت سردرگم دست وپامیزنم. اینکه این مشکلو اینجور خوب بازش کردین وکاملاحال افرادمث منوتوضیح دادین خیلی خوب بود اما همینجاتموم شد برنامتون و مث دفه قبل ی مشکلوگفتین و بدون راه حل دادن رهاکردین. ازتون میخوام جواب منو بدین و کمک کنین ازین حالت دربیام. کاش راهی بود و میشد ازتون مشاوره گرفت اگه امکانش هست لطفا اطلاع بدین . واقعا ممنونم
Mojtaba
1396/09/30
عالیست ......
داود غفوری
1396/09/23
با سلام وعرض خسته نباشید به حال خوبی ها خواهش میکنم یرنامه های تازه ای که پخش شده از خانم دکتر جعفری رو بگذارید باسپاس فراوان
bahram
1396/09/19
تشکر از برنامه خوبتون،اگه میشه آدرس دقیق تلگرام حال خوبو بگین،. این چیزی که شما نوشتینو پیدا نمیکنه،اگه میشه لینکشو بفرستین
morteza
1396/09/12
با سلام - لطفاً بگید چطور میشه این برنامه ها رو دانلود کرد
اولیائی
1396/09/07
باسلام وعرض ادب واحترام بی نهایت سپاس از همه ی عزیزانی که درتهیه ی برنامه ی حال خوب نقش دارند . و با سپاس ویژه از سرکار خانم دکتر فرحناز کیان , جناب آقای دکتر بابایی زاده و مجری دانا وتوانای برنامه , جناب آقای دکتر اسلام زاده . متخصص تعلیم وتربیت , اصفهان 1396/8/8
محمدعلی داوری
1396/08/29
باسلام و تشکر از شبکه سلامت بخصوص از مجری توانمند جناب آقای اسلام زاده و کارشناسان بسیار دوست داشتنی با دانش امیدوارم همیشه سلامت و برقرارباشید و روز بروز برنامه پرمحتوی تر ارائه شود.
زهره سخاوت
1396/08/21
با سلام از زحمات تمام عوامل برنامه تشکر و قدردانی دارم. این برنامه به خودآگاهی و حل مشکلاتم کمک شایانی کرده. امیدوارم همگی موفق باشید و این برنامه ادامه داشته باشه.
حمید از اصفهان
1396/08/08
با عرض سلام و ادب و احترام شبکه سلامت بهترین شبکه سیما است. بخصوص برنامه "حال خوب" که بی نظیر است با مجری توانا و کارشناسان بی نظیر آن. بی نهایت تشکر میکنم از مدیران و تهیه کنندگان این شبکه و برنامه.پاینده و مستدام باشید در پناه حق
م. علیزاده از کرمانشاه
1396/08/02
من مشاور دبیرستان دخترانه هستم و چندماهی است شبکه سلامت را می بینم. از اطلاعات خوبتان در کلاسهای مشاوره مدرسه استفاده می کنم.
زهرا جعفری
1396/08/02
لطفاً درخصوص مشاوره قبل از ازدواج برای زوجهای جوان که در سن پایین ازدواج می کنند برنامه بگذارید.
پریا شهیدی
1396/06/22
سلام و ارادت ممنون میشم اگه ممکنه برنامه تله نقص و شرم این هفته که در روز یکشنبه نوزدهم شهریور پخش شد رو فایل صوتیش رو برای ما که نتونستیم خوپ برنامه رو تماشا کنیم قرار بدید. خیلی ممنون از لطف شما. برنامه تون خیلی خوبه .
مهدی کلهر
1396/06/19
برنامه بسیار آموزنده است
مهدی مهدی
1396/06/15
برنامه بسیار خوبی است.
hasandavari
1396/06/05
با شما حالمون عالیه
مریم انوری
1396/06/04
عالی است فوق العاده است
م محمدنیا
1396/05/24
یک دنیا سپاس از برنامه فوق العاده خوب و کمک کننده تان

تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .

;