اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • مجموعه تلویزیونی «با هم»
  زمان آغاز: 00:04:30
  زمان پایان : 00:48:19
  مدت برنامه : 00:43:49
  [موضوع] سریال پزشکی راجع کرونا
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 00:49:04
  زمان پایان : 00:55:06
  مدت برنامه : 00:06:02
  [خلاصه برنامه] شکستن بت سلبریتی ها
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 01:05:02
  زمان پایان : 01:53:46
  مدت برنامه : 00:48:44
  [موضوع] گفتگو با ارولوژیست زنان
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 01:54:31
  زمان پایان : 02:00:27
  مدت برنامه : 00:05:56
  [خلاصه برنامه]الگو سازی زیبایی
 • مستند «تاریخچه پیوند اندام»
  زمان آغاز: 02:04:53
  زمان پایان : 03:02:30
  مدت برنامه : 00:57:37
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • سریع و سریع‌تر
  زمان آغاز: 03:08:41
  زمان پایان : 03:53:33
  مدت برنامه : 00:44:52
  [موضوع] مسابقه تلویزیونی
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 03:54:16
  زمان پایان : 04:00:21
  مدت برنامه : 00:06:05
  [خلاصه برنامه]آراستگی زوجین در خانه
 • با هم تا بهشت
  زمان آغاز: 04:00:49
  زمان پایان : 04:12:16
  مدت برنامه : 00:11:27
  [موضوع] تعریف سالمندی و ویژگی های آن [میهمان/کارشناس] دکتر فرناز اعتصام روانشناس
 • نسیم آرامش
  زمان آغاز: 04:31:49
  زمان پایان : 04:37:13
  مدت برنامه : 00:05:24
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
 • دستاورد
  زمان آغاز: 04:40:01
  زمان پایان : 05:06:36
  مدت برنامه : 00:26:35
  [موضوع] دستاوردهای تولید تجهیزات پزشکی
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 05:11:56
  زمان پایان : 05:18:12
  مدت برنامه : 00:06:16
  [خلاصه برنامه]اعمال صحیح مقررات در خانه
 • دکتر مایک
  زمان آغاز: 05:19:10
  زمان پایان : 05:34:52
  مدت برنامه : 00:15:42
  [موضوع] فعالیت بیمارستان [مجری] ندارد [میهمان/کارشناس] ندارد
 • دارو تک
  زمان آغاز: 05:36:24
  زمان پایان : 05:48:56
  مدت برنامه : 00:12:32
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 05:53:01
  زمان پایان : 05:58:56
  مدت برنامه : 00:05:55
  [خلاصه برنامه]کنترل خشم
 • مادر، کودک (بازپخش)
  زمان آغاز: 06:07:29
  زمان پایان : 06:52:17
  مدت برنامه : 00:44:48
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پیام‌های بازرگانی
  زمان آغاز: 06:54:07
  زمان پایان : 06:59:32
  مدت برنامه : 00:05:25
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
 • ضربان (بازپخش)
  زمان آغاز: 07:00:12
  زمان پایان : 07:45:12
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مواظب خودت باش
  زمان آغاز: 07:45:57
  زمان پایان : 07:52:56
  مدت برنامه : 00:06:59
 • دکتر مایک
  زمان آغاز: 08:02:57
  زمان پایان : 08:18:39
  مدت برنامه : 00:15:42
  [موضوع] فعالیت بیمارستان [مجری] ندارد [میهمان/کارشناس] ندارد
 • شفا
  زمان آغاز: 08:20:47
  زمان پایان : 08:52:06
  مدت برنامه : 00:31:19
  [موضوع] خستگی و احساس ضعف [میهمان/کارشناس] غزاله حیدری راد
 • پیام‌های بازرگانی
  زمان آغاز: 08:53:34
  زمان پایان : 08:59:28
  مدت برنامه : 00:05:54
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
 • مادر، کودک (زنده) ( دانستنی ها آنلاین)
  زمان آغاز: 09:00:08
  زمان پایان : 09:45:08
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 09:45:53
  زمان پایان : 09:54:53
  مدت برنامه : 00:09:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 09:59:50
  زمان پایان : 10:48:34
  مدت برنامه : 00:48:44
  [موضوع] گفتگو با ارولوژیست زنان
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 10:49:19
  زمان پایان : 10:58:19
  مدت برنامه : 00:09:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • نامیرا
  زمان آغاز: 11:04:39
  زمان پایان : 11:25:06
  مدت برنامه : 00:20:27
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 11:30:22
  زمان پایان : 11:39:22
  مدت برنامه : 00:09:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 11:43:34
  زمان پایان : 11:49:22
  مدت برنامه : 00:05:48
  [خلاصه برنامه]خرید های غیر ضروری
 • مواظب خودت باش
  زمان آغاز: 11:52:42
  زمان پایان : 11:59:41
  مدت برنامه : 00:06:59
 • سینما سلامت
  زمان آغاز: 12:00:55
  زمان پایان : 12:44:27
  مدت برنامه : 00:43:32
  [موضوع] تاثیر سینما برسلامت اجتماع [مجری] مقدسیان
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 12:45:10
  زمان پایان : 12:55:10
  مدت برنامه : 00:10:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 13:12:45
  زمان پایان : 13:19:32
  مدت برنامه : 00:06:47
  [موضوع] گرد همایی روسای مشاوره دانشگاهها در شیراز
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 13:20:12
  زمان پایان : 13:42:57
  مدت برنامه : 00:22:45
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • سلام دنیا
  زمان آغاز: 13:49:17
  زمان پایان : 14:32:38
  مدت برنامه : 00:43:21
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 14:33:23
  زمان پایان : 14:41:23
  مدت برنامه : 00:08:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مستند «تاریخچه پیوند اندام»
  زمان آغاز: 14:47:02
  زمان پایان : 15:44:39
  مدت برنامه : 00:57:37
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:45:24
  زمان پایان : 15:53:24
  مدت برنامه : 00:08:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پیام‌های بازرگانی
  زمان آغاز: 15:54:07
  زمان پایان : 15:59:20
  مدت برنامه : 00:05:13
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
 • ضربان (زنده)
  زمان آغاز: 16:00:00
  زمان پایان : 16:45:00
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 16:45:45
  زمان پایان : 16:54:45
  مدت برنامه : 00:09:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پیام‌های بازرگانی
  زمان آغاز: 16:54:45
  زمان پایان : 17:00:36
  مدت برنامه : 00:05:51
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
 • شفا
  زمان آغاز: 17:01:16
  زمان پایان : 17:33:51
  مدت برنامه : 00:32:35
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • داستان یک دیدار
  زمان آغاز: 17:35:59
  زمان پایان : 17:54:42
  مدت برنامه : 00:18:43
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پیام‌های بازرگانی
  زمان آغاز: 17:55:27
  زمان پایان : 18:00:57
  مدت برنامه : 00:05:30
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
 • کشیک سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 18:01:37
  زمان پایان : 18:46:37
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 18:48:05
  زمان پایان : 18:54:13
  مدت برنامه : 00:06:08
  [خلاصه برنامه]رعایت حقوق معلولین
 • پیام‌های بازرگانی
  زمان آغاز: 18:54:13
  زمان پایان : 18:59:50
  مدت برنامه : 00:05:37
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
 • مسابقه شهروند و مافیا
  زمان آغاز: 19:00:30
  زمان پایان : 19:50:43
  مدت برنامه : 00:50:13
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پیام‌های بازرگانی
  زمان آغاز: 19:54:33
  زمان پایان : 19:59:36
  مدت برنامه : 00:05:03
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
 • ویژه برنامه جشن نفس (زنده)
  زمان آغاز: 20:00:16
  زمان پایان : 20:26:30
  مدت برنامه : 00:26:14
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • ادامه ویژه برنامه جشن نفس (زنده)
  زمان آغاز: 20:31:58
  زمان پایان : 21:55:16
  مدت برنامه : 01:23:18
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مستند «نگاهی بر یک روز کاری تیم اهدای بافت»
  زمان آغاز: 22:01:34
  زمان پایان : 22:42:52
  مدت برنامه : 00:41:18
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 22:47:22
  زمان پایان : 22:53:36
  مدت برنامه : 00:06:14
  [خلاصه برنامه]استرس آینده فرزندان
 • پیام‌های بازرگانی
  زمان آغاز: 22:53:36
  زمان پایان : 22:59:28
  مدت برنامه : 00:05:52
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
 • مسابقه شهروند و مافیا
  زمان آغاز: 23:00:08
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:59:51
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

اخبار

تالاسمی ماژور, ماینور و بینابینی , چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟از چالش باغ‌های وحشت تا رویای سافاری پارکدر کودکان مبتلا به استفراغ های مکرر, خوراندن اجباری غذا کار صحیحی است؟اولین و بهترین اقدام بعد از دیدن صحنه تصادف چه می باشد؟تزریق کدام واکسن ها قبل از اقدام به بارداری, توصیه میشود؟آیا لکه بینی بعد از ارتباط جنسی، نیاز به مراجعه به پزشک ودرمان دارد؟فیلم کوتاه "داستان یک دیدار" در سالروز ملی پیوند اعضااز بیم جان باختن، خودکشی نکنیمتعریف هوش اخلاقی چیست؟علائم هشدار در هنگام سرماخوردگی کودکان, کدامند؟واکسیناسیون کرونا در مادران باردار چه مقدار اهمیت دارد؟از جمله دلایل ایجاد کننده لکنت در کودکان, کدامند؟علامت های شایع آسم در کودکان کدامند؟آیا شیوع پوکی استخوان با افزایش سن ارتباط مستقیم دارد!علائم بیماری سرخک چیست ؟طغیان علیه تمامیت ارضی حیواناتاخذ گواهینامه حذف مالاریا یک دستاورد توسعه ای برای منطقه و کشور استتوسعه روابط بین المللی سلامت از استراتژی های دولت جدید استحالت های غیر طبیعی فشار خون در دوران بارداری چیست؟چهار نکته اساسی در تربیت کودکان را نام ببرید؟در سه ماهه اول بارداری ،به چه دلایلی کارهای دندانپزشکی توصیه نمیشود؟ابتلا به بیماری سرخک با چه علائمی همراه است؟اهدای خون برای بدن چه فوایدی دارد؟آیا خطر زایمان زودرس، با بالا رفتن آلایندگی هوا،افزایش میابد؟از مافیای قدرتمند پسماند تا کوه‌سازی با زباله؛ویژه برنامه به مناسبت روز آزمایشگاهبیماری اوتیسم با چه علایمی همراه است؟آیا بیماری هموفیلی, درمان قطعی دارد؟شایع‌ترین عارضه دهانی در دوران بارداری, کدام است؟آیا بیماران هموفیلی یک اختلال ژنتیکی است؟آیا نوزاد مادران دیابتی،به مراقبت بیشتری نیاز دارند؟بین سن والدین و اختلال اوتیسم چه ارتباطی وجود دارد؟کل دندان های شیری در چه سنی کامل می شود؟در روزهای آلودگی هوا, مصرف چه نوع مواد غذایی توصیه می شود؟توسعه ناپایدار، بلای‌جان طبیعت؛سیاهی دامن طبیعت در بهار سبزی‌ها؛ماهِ ماه ویژه برنامه افطارفصل جدید مسابقه شهروند و مافیاویژه برنامه های نوروز 1401 شبکه سلامتشاسی‌بلندها، کابوس هولناک طبیعتلوله‌های سیاه به جنگ گوزن‌های زرد می‌آیند؛هَلپَرکی به افتخار حاجی لک‌لک‌ها؛لوزه سوم را آیا همه دارند و نقش لوزه سوم چیست؟شیوه زندگی صحیح چگونه می‌تواند از بروز انواع سرطان پیشگیری کند؟زمان درست شروع غذای کمکی در نوزادان چند ماهگی است؟آیا بزرگی خوش خیم پروستات ,از شایع ترین بیماری های مردان است؟زنان محیط‌زیستی، پرچم‌دارانی از خانه تا جامعهترومبوز و آمبولیپویش دست بوسی مادر به مناسب روز مادردلایل خرخر شبانه چیست ؟زنگ هشدار شیوع امیکرونوزن مناسب بانوان در بارداریصدمات کلیه و مجاریبیماریهای گوارشنقش تغذیه در سیستم ایمنی سالمخشکی پوست واگزما در کودکانمراقبت بیماران دیابتیدرمان اختلالات تیروئیدی درخانمهای باردارمشکلات درباغ وحش هاعفونت گوش وعوارض آن در کودکانغدد و چاقیقواعد واصول رفتاری ومراقبتی سالمندانآلرژیدوئل حفاظت و غارت بر لبه‌ی تاریکی؛صرع و تشنججفت سر راهیبیماریهای پوست ومودروغگویی در کودکان ونوجواناننقش مادر درتحکیم خانوادهچشم، کرونا، ورزشمرکز فوریت های سایبری حفاظت از محیط زیستتغذیه در بیماران مبتلا به فشار خوناکسیژن درمانیافعی سمی، زخم خورده از نیش توسعهجامع ترین روش برای بررسی دستگاه باروری بانوان ،چیست؟علائم مثانه عصبی در کودکان کدامند؟سن مناسب راه رفتن نوزدان چه موقع میباشد ؟خطر مرگ مادران باردار در صورت ابتلا به کرونا چند برابر فرد عادی است؟شکستگی‌های کدام قسمت از بینی نیاز به عمل جراحی دارد؟مصرف بیش از حد مسکن ها چه عوارضی به همراه دارد؟وسواس در کودکان با چه علائمی همراه است؟بهترین روش پیشگیری از پوسیدگی دندان چیست؟در گیاهخواران و سالمندان احتمال کمبود کدام ویتامین وجود دارد؟چه عواملی از برو ز درد های مزمن عضلانی جلوگیری می‌کنند ؟در چه شرایطی چشم را می‌توان با جراحی عیوب انکساری چشم را اصلاح کرد؟تشخیص ناباروری چه مدت پس از اقدام به بارداری،امکان پذیر است؟ویژگیهای سویه جدید امیکرون ,کدام است؟رسیدگی به در رفتگی لگن نوزاد ،بلافاصله بعد از تولد ،ضروری است؟تأثیر واکسیناسیون بر اومیکرون چیستدر حال حاضر ،چند درصد از مادران باردار واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند؟خط‌ خطی‌های کودکانه بر شمایل وطن؛ روایتی کوتاه از آنچه جاده و معدن با کویر لوت کرد!بیشترین علامت کرونا ویروس در کودکان چیست؟تنفس عمیق چه سودی برای ریه ها دارند؟آیا ارث و ژنتیک در بروز تیک موثر است؟غربالگری کودکان جهت تشخیص به موقع تنبلی چشمسرطان های شایعبزرگی لوزه ها وعوارض آن در کودکانچه اقدامی لازم است تا مراجعین به اورژانس کاهش یابندقانون جوانی جمعیت آرشیو اخبار

تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .