اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

اولویت های آموزشی

۱) کاهش مصرف نمک، شکر، روغن

۲ ) تحرک فیزیکی

۳ ) مدیریت استرس و خشم، افزایش گفتگو و روابط بین فردی

۴ ) رانندگی ایمن

۵ ) ازدواج به هنگام، آسان و آگاهانه و پایدار

۶ ) فرزندآوری به هنگام و فرزندپروری سالم

۷ ) اجتناب از سیگار، قلیان، الکل و مواد مخدر و روانگردان

۸ ) افزایش مصرف میوه، سبزیجات و لبنیات

۹ ) بهداشت فردی

۱۰ ) حفاظت از محیط زیست و مدیریت صحیح پسماند

۱۱ ) کنترل وزن، فشار خون ، قند و چربی خون

۱۲) تشویق مردم به کسب اطلاعات سلامت و آشنایی با راهنمایی های خود مراقبتی

۱۳ ) تشویق مردم به انجام مشاوره های بهداشتی - روانشناختی

۱۴ ) تشویق مردم برای مراجعه منظم به پزشک خانواده

۱5) آشنایی مردم با منشور حقوق بیمار با تأکید بر حفظ حرمت رابطه پزشک و بیمار

۱6) آشنایی عموم جامعه و مسئولین به نیازهای سالمندان و توجه سالمندان به خود مراقبتی

اولویت های سلامت

1-کاهش مصرف نمک ،شکر و روغن

2-تحرک فیزیکی 

3-مدیریت استرس و خشم ،افزایش گفتگووروابط فردی ،پرهیزازرفتارهای پرخطر

4- رانندگی ایمن 

5-ازدواج به هنگام ،آسان و آگاهانه و پایدار

6-فرزند آوری

7-اجتناب از سیگار ،قلیان ،الکل ومواد مخدر وروانگردان

8-افزایش مصرف میوه ،سبزیجات ولبنیات

9-رعایت بهداشت فردی و اجتماعی وپیشگیری از بیمارهای واگیر

10-حفاظت از محیط زیست و مدیریت صحیح پسماندها

11-کنترل وزن ،فشارخون،قندوچربی خون

تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .