اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

راهکارهای مدیریت خشم

راهکارهای مدیریت خشم

روش های مدیریت خشم را در «مثبت سلامت» دنبال کنید. دکتر ملکوتی روانشناس شناخت هر فرد از خود را از مهمترین روش های کنترل آن دانست. مثبت سلامت (13:31) _ 15 تیر 99

آرشیو برنامه

آرشیو صوت