اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

ابعاد متعدد سلامت چیست؟

ابعاد متعدد سلامت چیست؟

سلامت جسم، روان، اجتماع، احساسی، فکری و... ابعاد متعدد تندرستی هر فرد است. مثبت سلامت (09:33) _ 16 تیر 99

معرفی برنامه

دکتر پارساپور متخصص آموزشی بهداشت و ارتقای سلامت در برنامه «مثبت سلامت» با اشاره به ابعاد مختلف سلامت در هر فرد به تشریح هر یک از این ابعاد می پردازد.

آرشیو برنامه