اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

1000 روز طلایی درتکامل در کودکان

1000 روز طلایی درتکامل در کودکان

راهکارهای پرورش و ارتقای کودکان از نگاه کارشناسان به عوامل متعددی بستگی دارد. مثبت سلامت (13:20) _ 16 تیر 99

معرفی برنامه

دکتر حبیبی متخصص آموزش و بهداشت و ارتقای سلامت آموزش والدین و جامعه در ارتباط گیری با کودکان مهمترین روش پرورش و تکامل کودکان است.

آرشیو برنامه