اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

اثرات امنیت غذایی در زندگی اجتماعی

اثرات امنیت غذایی در زندگی اجتماعی

امنیت غذایی از مولفه های اصلی زندگی و از عوامل موثر بر سلامت جسم و روان است. مثبت سلامت (14:44) _ 16 تیر 99

معرفی برنامه

عهدیه چینه کش متخصص عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در برنامه مثبت سلامت با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در جوامع پایدار تاکید کرد میزان درآمد افراد صرفا موجب ایمنی غذایی نمی شود به طوری که مشاهده می کنیم بعضا بسیاری از افراد با درآمد کم چاق هستند.

وی مهمترین پارامتر امنیت غذایی را سواد غذایی انتخاب سبد غذایی مناسب ونحوه طبخ مواد است.

آرشیو برنامه

آرشیو صوت