اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

تکنولوژی و سالمندان و تاثیر آن بر ارتباط با فرزندان

تکنولوژی و سالمندان و تاثیر آن بر ارتباط با فرزندان

یادگیری تکنولوژی تاثیر به سزایی در روابط سالمندان و فرزندان خود دارد و آنها باید سعی در آشنا شدن با این پدیده جهانی را داشته باشند آما فرزندان هم باید برای یادگیری آنها حوصله و وقت بگذارند.

آرشیو برنامه