اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

مراقبت از کودکان در برابر کرونا

مراقبت از کودکان در برابر کرونا

دکتر وامقی متخصص کودکان از شیوه های مناسب حفاظت از کودکان در بحران کرونا می گوید. مثبت سلامت (16:45) _ 20 تیر 99

معرفی برنامه

این  متخصص کودکان با اشاره به نقش موثر والدین در باورپذیری کودکان به عنوان الگوی مناسب از آنها خواست تا در بحران کرونا با ترفندهای گوناگون فرزندان خود را سرگرم نمایند.

آرشیو برنامه