اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

تشخصیص مراجعات ضروری و غیر ضروری به مراکز درمانی در زمان کرونا

تشخصیص مراجعات ضروری و غیر ضروری به مراکز درمانی در زمان کرونا

در زمان کرونا چه زمانی باید به مراکز درمانی مراجعه کرد. دکتر محمد قریشی در مثبت سلامت 27 تیر 99

آرشیو برنامه