اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

خودمراقبتی و سواد سلامت

خودمراقبتی و سواد سلامت

خودمراقبتی به عنوان اولین الگوی بهداشت فردی و اجتماعی امروزه از مهمترین آموزه های زندگی است. مثبت سلامت (12:51) _ 29 تیر 99

معرفی برنامه

دکتر کاظم ملکوتی روانشناس سواد سلامت را از مهمترین پارامترهای سبک زندگی امروزی دانست و تاکید کرد: بسیاری از ناراحتی های اعصاب و روان با آگاهی فردی قابل درمان است.

آرشیو برنامه