اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

آشنایی با تبعیض سنی

آشنایی با تبعیض سنی

دکتر زنجری نسبت به تبعیض های سنی که به صورت نهادینه در رفتارهای اجتماعی وجود دارد، هشدار داد. مثبت سلامت (14:42) _ 29 تیر 99

آرشیو برنامه