اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

مولفه های اجتماعی سلامت

مولفه های اجتماعی سلامت

آگاهیپف تامین مالی، تحصیلات، فرایند رشد کودکی، شرایط محیط، فرهنگ، نابرابری، شغل و محیط کار از مولفه های اجتماعی سلامت هستند.

آرشیو برنامه

همه

آرشیو صوت