اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

تاثیر منفی ناهنجاری های رفتاری افراد بر سلامت روان

تاثیر منفی ناهنجاری های رفتاری افراد بر سلامت روان

قانونگرایی، افزایش سطح سواد وآگاهی، برقراری عدالت اجتماعی باعث کاهش تاثیرات منفی می گردد.

آرشیو برنامه