اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

کرونا و مجمع خیرین سلامت استان گلستان

کرونا و مجمع خیرین سلامت استان گلستان

توضیحات عملکرد مجمع خیرین سلامت گلستان درخصوص مبارزه و پیشگیری از بیماری کرونا. مثبت سلامت(15:43) _ 6 مرداد 99

آرشیو برنامه