اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

مهارت های اجتماعی و همدلی

مهارت های اجتماعی و همدلی

فرد بتواند خود را جای دیگران بگذارد و از منظر آنها به موضوعات نگاه کند. مثبت سلامت(12:50) _ 8 مرداد 99

آرشیو برنامه