اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

عدالت در سلامت یعنی استفاده تمام مردم به حد نیاز از خدمات

عدالت در سلامت یعنی استفاده تمام مردم به حد نیاز از خدمات

اصل مشارکت مالی در هزینه های سلامت برمبنای استطاعت مالی باشد نه خدمات دریافتی

معرفی برنامه

اصل مشارکت مالی در هزینه های سلامت برمبنای استطاعت مالی باشد نه خدمات دریافتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرشیو برنامه

همه

آرشیو صوت