اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

سبک زندگی فعال و غیر فعال برای سالمندان

سبک زندگی فعال و غیر فعال برای سالمندان

فعالیت های اجتماعی، ورزش و غربالگری از مشخصات سبک زندگی فعال برای سالمندان می باشند. مثبت سلامت(15:45) _ 19 مرداد 99

آرشیو برنامه