اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

کنترل و کاهش اضطراب داوطلبان در اين روزهاي مانده به كنكور

کنترل و کاهش اضطراب داوطلبان در اين روزهاي مانده به كنكور

ارائه راهکارهایی را برای کنترل و کاهش استرس ناشی از کنکور و کرونا. مثبت سلامت(10:45) _ 20 مرداد 99

آرشیو برنامه