اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

آلودگی صنعتی برای اکو سیستم های مازندران

آلودگی صنعتی برای اکو سیستم های مازندران

مرگ 24000 قطعه آبزی از آلودگی صنعتی در مازندران. مثبت سلامت(14:45) _ 20 مرداد 99

آرشیو برنامه