اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

آزار و اذیت فوک خزری در سواحل شمالی کشور

آزار و اذیت فوک خزری در سواحل شمالی کشور

فوک خزری، تنها پستاندار دریای خزر است و متاسفانه در معرض انقراض قرار دارد، این حیوان مهاجر است و ازین رو بعضا در سواحل کشور ما هم دیده می‌شود. مثبت سلامت(16:45) _ 20 مرداد 99

آرشیو برنامه