اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

برقراری عدالت در ارائه خدمات سلامت

برقراری عدالت در ارائه خدمات سلامت

عدالت در سلامت تاثیر مستقیمی بر سلامت فردی و اجتماعی دارد. مثبت سلامت(12:50) _ 29 مرداد 99

آرشیو برنامه