اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

تکریم مدافعان سلامت در روز پزشک

تکریم مدافعان سلامت در روز پزشک

گفتگو با علیرضا سلیمی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظان پزشکی. مثبت سلامت(09:45) _ 1 شهریور 99

آرشیو برنامه