اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

زباله های کرونایی و امکان انتشار ویروس از محل دفن پسماندهای آلوده

زباله های کرونایی و امکان انتشار ویروس از محل دفن پسماندهای آلوده

مثبت سلامت (14:45) _ 17 شهریور 99