اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

مهارت های ارتباط بین فردی

مهارت های ارتباط بین فردی

روابط بین فردی را به طور خلاصه می‌توان به روابط بین زوجین ، دوستان ، همکاران و آشنایان تقسیم بندی کرد. شاید به ظاهر روابط بین فردی در بطن جامعه با یکدیگر متفاوت باشد. اما در نهایت مهارت روابط بین فردی از قوانین نا‌نوشته و پایه و اساس‌هایی پیروی می‌کند که دانستن آنها نه تنها در روابط به افراد کمک می‌کند بلکه باعث بهبود مهارت روابط بین فردی خواهد شد که در این مقاله به آن میپردازیم. مثبت سلامت (10:45) _ 25 شهریور 99

آرشیو برنامه