اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

یک میلیارد یورو که از صندوق توسعه برداشت شده به کجا رفته است؟

یک میلیارد یورو که از صندوق توسعه برداشت شده به کجا رفته است؟

به غیر از اندکی این پول در اختیار وزارت بهداشت قرار نگرفته است

آرشیو برنامه