اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

مهم ترین معضل زنان سرپرست خانوار بیکاری است

مهم ترین معضل زنان سرپرست خانوار بیکاری است

مثبت سلامت (11:45) _ 26 تیر 1400

معرفی برنامه

مهم ترین معضل زنان سرپرست خانوار بیکاری است.

به گزارش روابط عمومی شبکه سلامت خانم دکتر فاطمه عباسی مدیرکل دفتر توانمند سازی زنان وخانواده سازمان بهزیستی  در برنامه مثبت سلامت با بیان این مطلب گفت :

براساس سرشماری  سال 90 مرکز اماراز 2.5میلیون زن سرپرست خانوار 82درصد بیکار بودند. 

درحال حاضر تعداد زنان سرپرست خانوار بیشاز 3.5میلیون نفر است .

بیکاری موجب فقر اقتصادی وناتوانی اداره خانواده را بهمراه دارد.

آرشیو برنامه