اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

چقدر باواکسن کرونا مشترک ایران وکوبا اشنا هستید

چقدر باواکسن کرونا مشترک ایران وکوبا اشنا هستید

مثبت سلامت (10:45) _ 28 تیر 1400
دسته بندی:

معرفی برنامه

چقدر باواکسن کرونا مشترک ایران وکوبا اشنا هستید 

به گزارش روابط عمومی شبکه سلامت  دکتر احسان مصطفوی رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید وباز پدید انیستیتو پاستور ایران  گفت :

24 هزار نفر از دواطلباین  واکسن ایرانی هستند که برخی ها دو دوز وبرخی ها سه دوز ان را دریافت کردند  

اطلاعات بیشتر را در برنامه مثبت سلامت 10:45پیگیر شوید

آرشیو برنامه