اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

تهران با مشکلات درمانی برای کرونا مواجه شد

تهران با مشکلات درمانی برای کرونا مواجه شد

مثبت سلامت 14:45
دسته بندی:

معرفی برنامه

تهران با مشکلات درمانی برای کرونا مواجه شد

به گزارش روابط عمومی شبکه سلامت:دکتر حمید سوری متخصص اپید میولوژی واستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دربرنامه مثبت سلامت گفت:

روند اپیدمی کرونا کسترش پیدا کردو حتی  تهران با مشکلات درمانی مواجه شده است

۱۶۹ قرمز ۱۶۶ نارنجی ۱۱۳ شهر زرد وهیچ شهری در کشور آبی نیست

ادامه مطالب رادر ویدیو این برنامه ببینید

آرشیو برنامه