اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

شاخص فساد دربخش سلامت بیشتر از بخشهای دیگر است

شاخص فساد دربخش سلامت بیشتر از بخشهای دیگر است

مثبت سلامت 15:45

معرفی برنامه

شاخص فساد دربخش سلامت بیشتر از بخشهای دیگر است.

به گزارش روابط عمومی شبکه سلامت دکتر علیرضا اولیایی منش رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

 در برنامه مثبت سلامت گفت:

بیشترین موارد فساد در حوزه سلامت  تقاضای القایی ارائه خدمت ،تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو وبخصوص ارز دولتی  برای خرید لوازم مورد نیاز سلامت است

ادامه مطالب فساد در بخش سلامت را در ویدیو پایین ملاحظه کنید

آرشیو برنامه