اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • سریال دوباره زندگی
  زمان آغاز: 00:00:45
  زمان پایان : 00:43:02
  مدت برنامه : 00:42:17
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:43:02
  زمان پایان : 00:52:54
  مدت برنامه : 00:09:52
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 00:53:24
  زمان پایان : 01:12:51
  مدت برنامه : 00:19:27
  [موضوع] شهرک سلامت در اصفهان [میهمان/کارشناس] مسعود صرامی کارآفرین
 • ضربان (باز پخش)
  زمان آغاز: 01:17:26
  زمان پایان : 01:42:26
  مدت برنامه : 00:25:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:42:26
  زمان پایان : 01:52:10
  مدت برنامه : 00:09:44
 • کودکان
  زمان آغاز: 01:52:40
  زمان پایان : 02:35:56
  مدت برنامه : 00:43:16
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • با هم تا بهشت
  زمان آغاز: 02:44:15
  زمان پایان : 02:55:42
  مدت برنامه : 00:11:27
  [موضوع] روند تکامل خانواده : نقش پدر سالاری و مدریت مادر در قدیم و رکنهای یکخانواده پویا و نقش پدر ومادر و فرزندان در زندگی پویا وامروزی و معادل هم بودن زن و مرد [میهمان/کارشناس] پروفسور حسین باهر جامعه شناس
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:55:42
  زمان پایان : 03:01:27
  مدت برنامه : 00:05:45
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:06:32
  زمان پایان : 03:24:18
  مدت برنامه : 00:17:46
 • دنیای کودکانه
  زمان آغاز: 03:24:48
  زمان پایان : 03:40:40
  مدت برنامه : 00:15:52
  [موضوع] موضوع این برنامه مصاحبه با کودک در باره اسباب بازی نوع مناسب در اسباب بازی در خلاقیت کودکان و اسباب بازی هایی که دچار آسیب و روانه کردن کودک به بیمارستان میشود [میهمان/کارشناس] فاطمه رزاقی روانشناس -محمد حسین فرجو دبیر اسبق اسباب بازی - ف
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:40:40
  زمان پایان : 03:49:49
  مدت برنامه : 00:09:09
 • دلبرونه
  زمان آغاز: 03:50:19
  زمان پایان : 04:15:53
  مدت برنامه : 00:25:34
  [موضوع] دلبرونه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 04:15:53
  زمان پایان : 04:23:07
  مدت برنامه : 00:07:14
 • شفا
  زمان آغاز: 04:23:37
  زمان پایان : 04:54:00
  مدت برنامه : 00:30:23
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • راز درون
  زمان آغاز: 04:58:25
  زمان پایان : 05:08:58
  مدت برنامه : 00:10:33
  [موضوع] سیستم دفاعی بدن- سلول های T و سلول های کلاس mhc
 • خانواده سالم
  زمان آغاز: 05:09:30
  زمان پایان : 05:15:40
  مدت برنامه : 00:06:10
  [موضوع] متر و ترازو : تیله از حال رفته و میگوید شکلات خونم کم است که آ رزو دختر خانواده برای بی ام .آی داخل میشود و پس از اندازه گیری وضیعت آنها را توضیح میدهد
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:15:40
  زمان پایان : 05:34:50
  مدت برنامه : 00:19:10
 • ایران فعال
  زمان آغاز: 05:35:20
  زمان پایان : 05:54:11
  مدت برنامه : 00:18:51
  [موضوع] ایران فعال [میهمان/کارشناس] امیر اصالت
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:59:50
  زمان پایان : 06:05:50
  مدت برنامه : 00:06:00
 • مادر، کودک (بازپخش)
  زمان آغاز: 06:06:20
  زمان پایان : 06:31:57
  مدت برنامه : 00:25:37
  [موضوع] مدیریت اوقات فراغت فرزندان [مجری] دکتر عبدالمجید بحرینیان روانشناس [میهمان/کارشناس] اربابیان - کردی
 • مستند برتر
  زمان آغاز: 06:38:46
  زمان پایان : 06:53:44
  مدت برنامه : 00:14:58
  [موضوع] موضوع این برنامه در باره مکملها در بزرگ شدن عضلات میباشد و تفاوت ورزش خانمها و آقایان در تغذیه
 • ضربان (باز پخش)
  زمان آغاز: 06:58:40
  زمان پایان : 07:23:40
  مدت برنامه : 00:25:00
  [موضوع] چگونه رگ های سالم تری داشته باشیم-کنترل چربی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 07:24:28
  زمان پایان : 07:30:15
  مدت برنامه : 00:05:47
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006018
 • صبح عالی (بازپخش)
  زمان آغاز: 07:30:45
  زمان پایان : 08:10:49
  مدت برنامه : 00:40:04
  [موضوع] موضوع این برنامه در باره مصرف آنتی بیوتیک میباشد و عواملی که باعث قوی شدن بدن در برابر آنتی بیوتیکها میشو دو مصرف خود سرانه و عوارض آن , انتقال بیماری/ صبح عالی [مجری] دکتر کبری ناصری متخصص فارماکولوژی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:10:49
  زمان پایان : 08:23:46
  مدت برنامه : 00:12:57
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:23:59
  زمان پایان : 08:29:02
  مدت برنامه : 00:05:03
 • ایران فعال
  زمان آغاز: 08:29:32
  زمان پایان : 08:47:08
  مدت برنامه : 00:17:36
  [مجری] امیر اصالت مربی ایروبیک و استپ
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:47:08
  زمان پایان : 08:53:45
  مدت برنامه : 00:06:37
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:53:45
  زمان پایان : 08:59:42
  مدت برنامه : 00:05:57
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
 • مادر کودک
  زمان آغاز: 09:02:04
  زمان پایان : 09:45:04
  مدت برنامه : 00:43:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 09:45:39
  زمان پایان : 09:54:21
  مدت برنامه : 00:08:42
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:54:34
  زمان پایان : 09:59:40
  مدت برنامه : 00:05:06
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006021
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 10:02:07
  زمان پایان : 10:21:34
  مدت برنامه : 00:19:27
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:21:34
  زمان پایان : 10:29:03
  مدت برنامه : 00:07:29
 • همراه با کادر درمان (زنده) بندرعباس
  زمان آغاز: 10:29:33
  زمان پایان : 10:51:41
  مدت برنامه : 00:22:08
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:52:29
  زمان پایان : 10:57:52
  مدت برنامه : 00:05:23
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006022
 • ضربان (باز پخش)
  زمان آغاز: 11:00:10
  زمان پایان : 11:25:10
  مدت برنامه : 00:25:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:25:45
  زمان پایان : 11:31:42
  مدت برنامه : 00:05:57
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 11:32:14
  زمان پایان : 11:40:14
  مدت برنامه : 00:08:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 11:44:46
  زمان پایان : 12:00:23
  مدت برنامه : 00:15:37
  [زنده]
 • حال خوب
  زمان آغاز: 12:12:01
  زمان پایان : 12:57:01
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
 • راز درون
  زمان آغاز: 13:01:42
  زمان پایان : 13:12:15
  مدت برنامه : 00:10:33
  [موضوع] سیستم دفاعی بدن- سلول های T و سلول های کلاس mhc
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:20:27
  زمان پایان : 13:29:10
  مدت برنامه : 00:08:43
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 13:29:40
  زمان پایان : 13:53:27
  مدت برنامه : 00:23:47
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:54:02
  زمان پایان : 13:59:41
  مدت برنامه : 00:05:39
 • دلبرونه
  زمان آغاز: 14:02:03
  زمان پایان : 14:28:25
  مدت برنامه : 00:26:22
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مسابقه رمز سلامتی (زنده)
  زمان آغاز: 14:29:40
  زمان پایان : 14:54:40
  مدت برنامه : 00:25:00
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:01:54
  زمان پایان : 15:07:48
  مدت برنامه : 00:05:54
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006025
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:07:48
  زمان پایان : 15:17:23
  مدت برنامه : 00:09:35
  [زنده]
 • کودکان
  زمان آغاز: 15:17:53
  زمان پایان : 15:42:19
  مدت برنامه : 00:24:26
  [موضوع] اولین کلمات یاد گیری زبان و تمدن بشری
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:42:54
  زمان پایان : 15:53:29
  مدت برنامه : 00:10:35
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:53:42
  زمان پایان : 15:59:40
  مدت برنامه : 00:05:58
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006026
 • ضربان (زنده)
  زمان آغاز: 16:02:05
  زمان پایان : 16:44:05
  مدت برنامه : 00:42:00
  [زنده] [موضوع] ضربان
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 16:44:40
  زمان پایان : 16:53:54
  مدت برنامه : 00:09:14
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:54:07
  زمان پایان : 16:59:40
  مدت برنامه : 00:05:33
 • سریال دوباره زندگی
  زمان آغاز: 17:02:05
  زمان پایان : 17:41:25
  مدت برنامه : 00:39:20
  [موضوع] گاز سمی که منجر به اختلال در تیرویید می شود و عواقب آن
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:41:25
  زمان پایان : 17:53:39
  مدت برنامه : 00:12:14
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:53:39
  زمان پایان : 17:58:42
  مدت برنامه : 00:05:03
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006029
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 18:02:02
  زمان پایان : 18:26:47
  مدت برنامه : 00:24:45
  [موضوع] درمان ناباروری در شهرک سلامت اصفهان [میهمان/کارشناس] دکتر نصر اصفهانی (رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان)
 • شفا
  زمان آغاز: 18:28:59
  زمان پایان : 18:59:41
  مدت برنامه : 00:30:42
  [موضوع] بارداری سالم در طب ایرانی - طرز تهیه نان مغذی [مجری] دکتر کیانا فرهی [میهمان/کارشناس] دکتر مریم نوابی زاده (متخصص طب ایرانی)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:00:16
  زمان پایان : 19:06:12
  مدت برنامه : 00:05:56
 • مستند هم نفس ( دانستنی ها آنلاین)
  زمان آغاز: 19:06:42
  زمان پایان : 19:41:27
  مدت برنامه : 00:34:45
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مستند هم نفس
  زمان آغاز: 19:46:45
  زمان پایان : 19:55:52
  مدت برنامه : 00:09:07
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
 • کشیک سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 20:02:05
  زمان پایان : 20:46:53
  مدت برنامه : 00:44:48
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:47:28
  زمان پایان : 20:59:40
  مدت برنامه : 00:12:12
 • سپهر سلامت
  زمان آغاز: 21:02:05
  زمان پایان : 21:52:05
  مدت برنامه : 00:50:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 21:53:37
  زمان پایان : 22:01:17
  مدت برنامه : 00:07:40
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
 • دنیای شگفت‌انگیز خون
  زمان آغاز: 22:02:25
  زمان پایان : 22:45:09
  مدت برنامه : 00:42:44
  [موضوع] مستندسلامت / دنیای شگفت انگیز خون
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:45:09
  زمان پایان : 22:56:33
  مدت برنامه : 00:11:24
 • پور سینا
  زمان آغاز: 23:02:15
  زمان پایان : 23:45:45
  مدت برنامه : 00:43:30
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:45:45
  زمان پایان : 23:59:40
  مدت برنامه : 00:13:55

اخبار

«صرع در سالمندان»نشست مدیر شبکه سلامت و سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت .«عوامل موثر در ایجاد آرتروز زانو»«اثر انگشت»خیرین حوزه سلامت در قاب شبکه سلامت سیما«تازه‌های دندانپزشکی»پیام رئیس رسانه ملی در پی شهادت رئیس جمهور و همراهانش«رئیسی عزیز خستگی نمی‌شناخت»سنگ‌های کلیه و مجاری ادراریآغاز پخش فصل دوم برنامه «پا به ماه» از شبکه سلامت سیما«ورزش و روزه داری»پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳«آداب سحر و افطار از دیدگاه طب سنتی ایرانی»زخم معده و روش‌های پیشگیری از آنپوکی استخوان و شکستگی استخوان لگنکم خونی در دوران بارداریپیشگیری و کنترل آسم شدید و مقاوم به درمانتکامل مغز در کودکاننشست مدیر شبکه سلامت سیما و معاون پرستاری وزارت بهداشتسوء هاضمه و میکروب«جام‌جم» از برنامه روی آنتن شبکه سلامت گزارش می‌دهدانحراف ستون فقرات«مضرات خود درمانی در بیماری‌های گوارشی»یبوست و راه‌های پیشگیری از آنتغذیه با شیر مادر«سیروز کبدی»«ترشحات پشت حلق»حضور تیم فوتسال شبکه سلامت سیما در جام مدافعان سلامت استان تهران«درمان‌های جایگزین جراحی پروستات»ویژه برنامه انتخاباتی «سپیدِ قانون» از شبکه سلامتاثر انگشت برنامه ای متفاوتبیماری صدفحوادث چشمیاختلالات خلق و خو در بارداری« بهداشت خواب»آب سیاهتدوین سند رسانه ای ویژه معلولین در رسانه ملیعلائم دهانی بیماری‌هاعوارض چشمی در بیماری دیابتتپش قلبمراقبت‌های بعد ازIVFتب در کودکانخونریزی‌های مغزیجراحی‌های چاقیویژه برنامه های شبکه سلامت در روز مادرراهکارهای پیشگیری از سوختگی در کودکانفصل دوم برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» از یکشنبه 10 دی‌ماه 1402پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز ۹ دیاهمیت ریز مغذی‌هاویژه برنامه های شب یلدا از شبکه سلامت سیماویژه برنامه تکیه ناشنوایان از شبکه سلامت سیماپخش زنده عمل های جراحی از شبکه سلامت سیماتغذیه در بیماری‌های کبدیتوصیه‌های تغذیه ای در هنگام آلودگی هواتعامل گسترده شبکه سلامت با انجمن‌های علمی‌ و تخصصی علوم پزشکی کشورانواع جراحی های چاقینشست مشاور ریاست و رئیس شورای عالی ارتباطات و رسانه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با مدیر تامین برنامه شبکه سلامتسنگ های کلیهسوء هاضمهگوش دردتشکیل کمیته مشترک شبکه سلامت سیما و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشتتدابیر طب ایرانی در روزهای آلودگی هوانشست هم اندیشی مدیران شبکه سلامت سیما و اعضای هیئت مدیره انجمن علمی پزشکان کودکان ایرانتدارک ویژه شبکه سلامت در آستانه هفته بسیجبیماری‌های چشمی مرتبط با دیابتتقدیر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از شبکه سلامت سیماروماتیسمی ستون فقراتآنفولانزادوران سالمندیجراحی‌های چاقیکبد چربتقدیر معاون پرستاری وزارت بهداشت از برنامه "کشیک سلامت" شبکه سلامت سیمااهمیت تغذیه سالممشکلات پوستیاولین گفتگوی تلویزیونی رییس جدید سازمان نظام روانشناسی کشور؛ به میزبانی شبکه سلامت سیما صورت گرفتحساسیت‌های فصلیعمو پورنگ در شبکه سلامت سیمابیماری‌های سیستم عصبی جنین در دوران باردارینارسایی قلبیفصل جدید برنامه " حال خوب "دستاوردی بزرگ برای شبکه سلامت و جامعه پرستاری کشورکبد چرببهره مندی شبکه سلامت از ظرفیت انجمن های علمی؛ این بار انجمن روانپزشکی ایرانمعاینات دوره ای چشمتغذیه و تقویت دستگاه ایمنی بدن" ویژه برنامه های شبکه سلامت در هفته دفاع مقدس "واریسراه های کاهش وزنمادران شاغل و تعادل بین کار و امور منزلتغییر الگوی بیماری‌های گوارشیکیف و کفش مناسب برای دانش آموزان«یا شافی» شبکه سلامت در روز شهادت امام هشتماضافه وزن و راه‌های کاهشسینوزیت" استودیو سلامت اربعین"بیماری‌های پستانکم شنواییبیماری‌های التهابی رودهتغذیه و سلامت پوست و مو آرشیو اخبار