اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:16:51
  مدت برنامه : 00:16:51
 • سریال دوباره زندگی
  زمان آغاز: 00:16:51
  زمان پایان : 00:58:11
  مدت برنامه : 00:41:20
  [موضوع] سریال دوباره زندگی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:58:11
  زمان پایان : 01:05:29
  مدت برنامه : 00:07:18
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 01:05:29
  زمان پایان : 01:30:52
  مدت برنامه : 00:25:23
  [موضوع] گفتگو با دانشجویان و مشکلات آنها [مجری] اسماعیل باستانی [میهمان/کارشناس] دکتر امیر محمد آرمانیان معاون اموزشی دانشکده پزشکی اصفهان
 • ضربان (باز پخش)
  زمان آغاز: 01:31:57
  زمان پایان : 01:56:57
  مدت برنامه : 00:25:00
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:56:57
  زمان پایان : 02:02:36
  مدت برنامه : 00:05:39
 • بیمارستان لنوکس
  زمان آغاز: 02:02:36
  زمان پایان : 02:40:11
  مدت برنامه : 00:37:35
  [موضوع] بیمارستان لنوکس
 • با هم تا بهشت
  زمان آغاز: 02:43:54
  زمان پایان : 02:55:49
  مدت برنامه : 00:11:55
  [موضوع] بنیادهای اساسی خانواده شاد [میهمان/کارشناس] دکتر علی صاحبی روانشناس
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:55:49
  زمان پایان : 03:01:40
  مدت برنامه : 00:05:51
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:06:00
  زمان پایان : 03:29:02
  مدت برنامه : 00:23:02
 • دنیای کودکانه
  زمان آغاز: 03:29:02
  زمان پایان : 03:43:48
  مدت برنامه : 00:14:46
  [موضوع] اسباب بازی های سازمان یافته [میهمان/کارشناس] دکتر فاطمه رازقی - محمدحسین فرجو
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:43:48
  زمان پایان : 03:50:13
  مدت برنامه : 00:06:25
 • دلبرونه
  زمان آغاز: 03:50:13
  زمان پایان : 04:16:03
  مدت برنامه : 00:25:50
  [موضوع] دلبرونه [مجری] زنده دلان
 • شفا
  زمان آغاز: 04:19:57
  زمان پایان : 04:49:22
  مدت برنامه : 00:29:25
  [موضوع] دمنوش ها [مجری] کیانا فرهی [میهمان/کارشناس] دکتر مینا موحد، طب سنتی
 • راز درون
  زمان آغاز: 04:49:57
  زمان پایان : 05:00:48
  مدت برنامه : 00:10:51
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:00:48
  زمان پایان : 05:30:00
  مدت برنامه : 00:29:12
 • ایران فعال
  زمان آغاز: 05:30:00
  زمان پایان : 05:57:51
  مدت برنامه : 00:27:51
  [موضوع] ورزش نرمش- آرتروز [مجری] امیر اصالت [میهمان/کارشناس] شاهد عریانی فیزیوتراپ ورزش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:57:51
  زمان پایان : 06:04:37
  مدت برنامه : 00:06:46
 • مادر کودک (بازپخش)
  زمان آغاز: 06:04:37
  زمان پایان : 06:43:30
  مدت برنامه : 00:38:53
  [موضوع] افتادگی کف لگن [مجری] دکتر خدیجه ادبی متخصص زنان [میهمان/کارشناس] اربابیان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:43:30
  زمان پایان : 07:00:33
  مدت برنامه : 00:17:03
 • ضربان (باز پخش)
  زمان آغاز: 07:00:33
  زمان پایان : 07:25:33
  مدت برنامه : 00:25:00
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 07:25:33
  زمان پایان : 07:32:12
  مدت برنامه : 00:06:39
 • صبح عالی (زنده) اردبیل ( دانستنی ها آنلاین)
  زمان آغاز: 07:32:12
  زمان پایان : 08:17:12
  مدت برنامه : 00:45:00
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:17:12
  زمان پایان : 08:30:00
  مدت برنامه : 00:12:48
 • ایران فعال
  زمان آغاز: 08:30:00
  زمان پایان : 08:48:52
  مدت برنامه : 00:18:52
  [موضوع] نرمش ورزش [میهمان/کارشناس] امیر اصالت
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:48:52
  زمان پایان : 08:59:42
  مدت برنامه : 00:10:50
 • مادر، کودک (زنده)
  زمان آغاز: 09:02:09
  زمان پایان : 09:44:09
  مدت برنامه : 00:42:00
  [زنده]
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 09:44:44
  زمان پایان : 09:54:00
  مدت برنامه : 00:09:16
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:54:00
  زمان پایان : 09:59:10
  مدت برنامه : 00:05:10
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 10:01:37
  زمان پایان : 10:27:00
  مدت برنامه : 00:25:23
  [موضوع] گفتگو با دانشجویان و مشکلات آنها [مجری] اسماعیل باستانی [میهمان/کارشناس] دکتر امیر محمد آرمانیان معاون اموزشی دانشکده پزشکی اصفهان
 • همراه با کادر درمان
  زمان آغاز: 10:30:00
  زمان پایان : 10:54:07
  مدت برنامه : 00:24:07
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:54:07
  زمان پایان : 10:59:48
  مدت برنامه : 00:05:41
 • ضربان (باز پخش)
  زمان آغاز: 11:02:15
  زمان پایان : 11:27:15
  مدت برنامه : 00:25:00
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:27:15
  زمان پایان : 11:34:55
  مدت برنامه : 00:07:40
 • دوربین سلامت کسری
  زمان آغاز: 11:34:55
  زمان پایان : 11:42:10
  مدت برنامه : 00:07:15
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:42:10
  زمان پایان : 11:47:22
  مدت برنامه : 00:05:12
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 11:47:22
  زمان پایان : 12:01:22
  مدت برنامه : 00:14:00
  [زنده]
 • اذان ظهر به افق تهران
  زمان آغاز: 12:05:40
  زمان پایان : 12:10:52
  مدت برنامه : 00:05:12
 • حال خوب
  زمان آغاز: 12:14:47
  زمان پایان : 12:58:32
  مدت برنامه : 00:43:45
  [موضوع] ارتباط با فرزندان زیر هفت سال- آموزش کودکان اوتیسم [مجری] سید مهدی طباطبایی فر [میهمان/کارشناس] دکتر مصطفی کوچکزایی روانشناس ومشاور خانواده -خانم فروغ معینی زاده
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:02:19
  زمان پایان : 13:30:01
  مدت برنامه : 00:27:42
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 13:30:01
  زمان پایان : 13:53:15
  مدت برنامه : 00:23:14
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:53:15
  زمان پایان : 14:00:10
  مدت برنامه : 00:06:55
 • دلبرونه
  زمان آغاز: 14:00:10
  زمان پایان : 14:28:25
  مدت برنامه : 00:28:15
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مسابقه رمز سلامتی (زنده)
  زمان آغاز: 14:29:40
  زمان پایان : 14:55:16
  مدت برنامه : 00:25:36
  [زنده]
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:05:09
  زمان پایان : 15:15:09
  مدت برنامه : 00:10:00
  [زنده]
 • بیمارستان لنوکس -تایم کوتاه
  زمان آغاز: 15:19:52
  زمان پایان : 15:43:58
  مدت برنامه : 00:24:06
  [موضوع] بیمارستان لنوکس / تایم کوتاه
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:46:42
  زمان پایان : 15:56:14
  مدت برنامه : 00:09:32
  [زنده]
 • ضربان (زنده)
  زمان آغاز: 16:02:05
  زمان پایان : 16:45:23
  مدت برنامه : 00:43:18
  [زنده] [موضوع] ضربان
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 16:45:58
  زمان پایان : 16:55:58
  مدت برنامه : 00:10:00
  [زنده]
 • سریال دوباره زندگی
  زمان آغاز: 17:02:20
  زمان پایان : 17:36:33
  مدت برنامه : 00:34:13
  [موضوع] سریال دوباره زندگی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:36:33
  زمان پایان : 18:00:00
  مدت برنامه : 00:23:27
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 18:02:27
  زمان پایان : 18:26:03
  مدت برنامه : 00:23:36
  [موضوع] پنجره باز [مجری] اسماعیل باستانی
 • شفا
  زمان آغاز: 18:27:08
  زمان پایان : 18:57:27
  مدت برنامه : 00:30:19
  [مجری] کیانا فرهی [میهمان/کارشناس] دکتر ندا احمدی / دکتر فاضله حیدریان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:57:27
  زمان پایان : 19:05:59
  مدت برنامه : 00:08:32
 • مسابقه آدرنالین
  زمان آغاز: 19:05:59
  زمان پایان : 19:43:12
  مدت برنامه : 00:37:13
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:51:58
  زمان پایان : 19:59:39
  مدت برنامه : 00:07:41
 • کشیک سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 20:02:06
  زمان پایان : 20:52:06
  مدت برنامه : 00:50:00
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:52:06
  زمان پایان : 21:01:01
  مدت برنامه : 00:08:55
 • حال خوب ساعت
  زمان آغاز: 21:01:01
  زمان پایان : 21:46:01
  مدت برنامه : 00:45:00
 • دوربین سلامت کسری
  زمان آغاز: 21:49:41
  زمان پایان : 21:56:41
  مدت برنامه : 00:07:00
 • بیمارستان لنوکس
  زمان آغاز: 22:03:40
  زمان پایان : 22:40:25
  مدت برنامه : 00:36:45
  [موضوع] بیمارستان لنوکس
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:40:25
  زمان پایان : 22:59:40
  مدت برنامه : 00:19:15
 • مسابقه آدرنالین
  زمان آغاز: 23:02:07
  زمان پایان : 23:45:48
  مدت برنامه : 00:43:41
  [موضوع] شرکت کنندگان پاکستان و هند شب دوم
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:45:48
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:14:11

اخبار

سیمای انتخابات و مناظره های تلویزیونینشست مسئولین فدراسیون ورزش های ناشنوایان با قائم مقام و مدیر تامین برنامه شبکه سلامت سیما«صرع در سالمندان»نشست مدیر شبکه سلامت و سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت .«عوامل موثر در ایجاد آرتروز زانو»«اثر انگشت»خیرین حوزه سلامت در قاب شبکه سلامت سیما«تازه‌های دندانپزشکی»پیام رئیس رسانه ملی در پی شهادت رئیس جمهور و همراهانش«رئیسی عزیز خستگی نمی‌شناخت»سنگ‌های کلیه و مجاری ادراریآغاز پخش فصل دوم برنامه «پا به ماه» از شبکه سلامت سیما«ورزش و روزه داری»پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳«آداب سحر و افطار از دیدگاه طب سنتی ایرانی»زخم معده و روش‌های پیشگیری از آنپوکی استخوان و شکستگی استخوان لگنکم خونی در دوران بارداریپیشگیری و کنترل آسم شدید و مقاوم به درمانتکامل مغز در کودکاننشست مدیر شبکه سلامت سیما و معاون پرستاری وزارت بهداشتسوء هاضمه و میکروب«جام‌جم» از برنامه روی آنتن شبکه سلامت گزارش می‌دهدانحراف ستون فقرات«مضرات خود درمانی در بیماری‌های گوارشی»یبوست و راه‌های پیشگیری از آنتغذیه با شیر مادر«سیروز کبدی»«ترشحات پشت حلق»حضور تیم فوتسال شبکه سلامت سیما در جام مدافعان سلامت استان تهران«درمان‌های جایگزین جراحی پروستات»ویژه برنامه انتخاباتی «سپیدِ قانون» از شبکه سلامتاثر انگشت برنامه ای متفاوتبیماری صدفحوادث چشمیاختلالات خلق و خو در بارداری« بهداشت خواب»آب سیاهتدوین سند رسانه ای ویژه معلولین در رسانه ملیعلائم دهانی بیماری‌هاعوارض چشمی در بیماری دیابتتپش قلبمراقبت‌های بعد ازIVFتب در کودکانخونریزی‌های مغزیجراحی‌های چاقیویژه برنامه های شبکه سلامت در روز مادرراهکارهای پیشگیری از سوختگی در کودکانفصل دوم برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» از یکشنبه 10 دی‌ماه 1402پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز ۹ دیاهمیت ریز مغذی‌هاویژه برنامه های شب یلدا از شبکه سلامت سیماویژه برنامه تکیه ناشنوایان از شبکه سلامت سیماپخش زنده عمل های جراحی از شبکه سلامت سیماتغذیه در بیماری‌های کبدیتوصیه‌های تغذیه ای در هنگام آلودگی هواتعامل گسترده شبکه سلامت با انجمن‌های علمی‌ و تخصصی علوم پزشکی کشورانواع جراحی های چاقینشست مشاور ریاست و رئیس شورای عالی ارتباطات و رسانه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با مدیر تامین برنامه شبکه سلامتسنگ های کلیهسوء هاضمهگوش دردتشکیل کمیته مشترک شبکه سلامت سیما و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشتتدابیر طب ایرانی در روزهای آلودگی هوانشست هم اندیشی مدیران شبکه سلامت سیما و اعضای هیئت مدیره انجمن علمی پزشکان کودکان ایرانتدارک ویژه شبکه سلامت در آستانه هفته بسیجبیماری‌های چشمی مرتبط با دیابتتقدیر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از شبکه سلامت سیماروماتیسمی ستون فقراتآنفولانزادوران سالمندیجراحی‌های چاقیکبد چربتقدیر معاون پرستاری وزارت بهداشت از برنامه "کشیک سلامت" شبکه سلامت سیمااهمیت تغذیه سالممشکلات پوستیاولین گفتگوی تلویزیونی رییس جدید سازمان نظام روانشناسی کشور؛ به میزبانی شبکه سلامت سیما صورت گرفتحساسیت‌های فصلیعمو پورنگ در شبکه سلامت سیمابیماری‌های سیستم عصبی جنین در دوران باردارینارسایی قلبیفصل جدید برنامه " حال خوب "دستاوردی بزرگ برای شبکه سلامت و جامعه پرستاری کشورکبد چرببهره مندی شبکه سلامت از ظرفیت انجمن های علمی؛ این بار انجمن روانپزشکی ایرانمعاینات دوره ای چشمتغذیه و تقویت دستگاه ایمنی بدن" ویژه برنامه های شبکه سلامت در هفته دفاع مقدس "واریسراه های کاهش وزنمادران شاغل و تعادل بین کار و امور منزلتغییر الگوی بیماری‌های گوارشیکیف و کفش مناسب برای دانش آموزان«یا شافی» شبکه سلامت در روز شهادت امام هشتماضافه وزن و راه‌های کاهشسینوزیت" استودیو سلامت اربعین"بیماری‌های پستانکم شنوایی آرشیو اخبار