اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

از منظر قران چه کارهایی در حصول موفقیت موثر است

از منظر قران چه کارهایی در حصول موفقیت موثر است

صبر، گذشت و صداقت برای موفقیت در کارهای بزرگ بسیار موثر است. دلارام به روایت دکتر عبدالکریم شمشیری _ 24 تیر 99