اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

به خاطر کرونا شکستگی های اورژانس را به تاخیر نیندازید

به خاطر کرونا شکستگی های اورژانس را به تاخیر نیندازید

دکتر قریشی جراح ارتوپدی از تلاش جراحان ارتوپد در زمینه جراحی های بی خطر و عاری از انتقال کرونا خبر داد. مثبت سلامت (10:45) _ 27 تیر 99

معرفی برنامه

دکتر قریشی جراح ارتوپدی از تلاش جراحان ارتوپد در زمینه جراحی های بی خطر و عاری از انتقال کرونا خبر داد. مثبت سلامت (10:45) _ 27 تیر 99

این جراح و ارتوپد از مردم خواست جراحی های اورژانسی را بخاطر ترس از کرونا به تاخیر نیندازند.

آرشیو برنامه

همه

آرشیو صوت