اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

تصمیمات استانی محور مقابله با کرونا

تصمیمات استانی محور مقابله با کرونا

دکتر فرهادی معاون فنی مراکز سلامت تصمیمات استانی محور اصلی مقابله با کرون دانست. مثبت سلامت (11:56) _ 27 تیر 99

معرفی برنامه

دکتر فرهادی معاون فنی مراکز سلامت تصمیمات استانی محور اصلی مقابله با کرون دانست. مثبت سلامت (11:56) _ 27 تیر 99

دکتر فرهادی معاون فنی مراکز سلامت بااشاره به مشاغل و اجتماعات پرخطر از ممنوعیت های استانی و منطقه ای برای مقابله با شیوع کرونا خبر داد.

آرشیو برنامه

همه

آرشیو صوت