اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

دانستنی ها

سلامت اجتماعی

کاهش اختلالات اجتماعی و رفع هر آنچه که در زندگی فردی و اجتماعی تنش آفرینی می کند. فرهنگ سازی و ایجاد زمینه ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست های کلی جمعیت ، استحکام و تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن؛ توسعه ایمنی و سلامت محیط زندگی؛ همگرایی اجتماعی؛آسیب های اجتماعی.

بیشتر

سلامت جسم

مهمترین بعد سلامتی، سلامت جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر ساده تر می توان آن را ارزیابی کرد. سلامت جسمی درحقیقت، ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلول ها و اعضاء بدن و هماهنگی آنها با هم نشانه سلامت جسمی است

بیشتر

سلامت روانی

آنچه در بعد سلامت روانی مطرح است تنها نداشتن بیماری نیست، بلکه قدرت تطابق با شرایط محیطی، داشتن عکس العمل مناسب در برابر مشکلات و حوادث زندگی جنبه مهمی از سلامت روانی را تشکیل می دهد

بیشتر

سلامت معنوی

یکی از زمینه های عمده بیماری ها و مشکلات روانی و عوارض جسمی و اجتماعی آن احساس پوچی، بیهودگی و تزلزل روحی است که ناشی از فقدان بعد معنوی در افراد است. ایمان، هدفدار بودن زندگی، پایبندی اخلاقی، تعاون، داشتن حسن ظن و توجه بیشتر به مسائل معنوی زندگی باعث کاهش اضطراب، تزلزل روحی و عوارض ناشی از آن می شود

بیشتر

کتابِ سلامت

اگر میخواهی راحت باشی کمتر بدان واگر میخواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان ؛ با اینحال ، خوشبختی را بر راحتی های زودگذر ارجح بدان …

بیشتر