اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • مسابقه شهروند و مافیا
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:10:11
  مدت برنامه : 00:10:11
 • دستاورد
  زمان آغاز: 00:14:42
  زمان پایان : 00:37:14
  مدت برنامه : 00:22:32
  [موضوع] زخم های مزمن و دستاور یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای درمان آن
 • دکتر مایک
  زمان آغاز: 00:37:59
  زمان پایان : 00:53:41
  مدت برنامه : 00:15:42
  [موضوع] بررسی فیلم های پزشکی
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 00:53:48
  زمان پایان : 00:59:20
  مدت برنامه : 00:05:32
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 01:00:00
  زمان پایان : 01:46:41
  مدت برنامه : 00:46:41
  [مجری] باستان [میهمان] روح الله میری
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 01:47:26
  زمان پایان : 01:53:34
  مدت برنامه : 00:06:08
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006017
 • مستند حقایقی درباره ایدز
  زمان آغاز: 02:00:00
  زمان پایان : 02:43:17
  مدت برنامه : 00:43:17
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006013
 • مسابقه شهروند و مافیا
  زمان آغاز: 02:52:06
  زمان پایان : 04:02:17
  مدت برنامه : 01:10:11
  [موضوع] مسابقه شهروند و مافیا [مجری] علیرام نورایی
 • اذان صبح به افق تهران
  زمان آغاز: 04:04:00
  زمان پایان : 04:09:20
  مدت برنامه : 00:05:20
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • نسیم آرامش
  زمان آغاز: 04:21:59
  زمان پایان : 04:27:23
  مدت برنامه : 00:05:24
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006017
 • شفا
  زمان آغاز: 04:31:38
  زمان پایان : 04:56:44
  مدت برنامه : 00:25:06
  [موضوع] کلیات اصول حغظ سلامتی از دیدگاه طب ایرانی [مجری] المیرا سماواتی
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 05:05:34
  زمان پایان : 05:11:45
  مدت برنامه : 00:06:11
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006019
 • دکتر مایک
  زمان آغاز: 05:14:46
  زمان پایان : 05:30:28
  مدت برنامه : 00:15:42
  [موضوع] بررسی فیلم های پزشکی
 • دکتر مایک
  زمان آغاز: 05:34:31
  زمان پایان : 05:51:18
  مدت برنامه : 00:16:47
  [موضوع] بررسی فیلم های پزشکی
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 05:53:19
  زمان پایان : 05:59:32
  مدت برنامه : 00:06:13
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006016
 • مادر، کودک
  زمان آغاز: 06:10:02
  زمان پایان : 06:52:32
  مدت برنامه : 00:42:30
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 06:59:03
  زمان پایان : 07:04:58
  مدت برنامه : 00:05:55
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006014
 • ضربان
  زمان آغاز: 07:10:48
  زمان پایان : 07:55:48
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
 • دکتر مایک
  زمان آغاز: 07:56:33
  زمان پایان : 08:12:15
  مدت برنامه : 00:15:42
  [موضوع] بررسی فیلم های پزشکی
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 08:12:22
  زمان پایان : 08:17:44
  مدت برنامه : 00:05:22
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • شفا
  زمان آغاز: 08:18:24
  زمان پایان : 08:43:30
  مدت برنامه : 00:25:06
  [موضوع] کلیات اصول حغظ سلامتی از دیدگاه طب ایرانی [مجری] المیرا سماواتی
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 08:45:44
  زمان پایان : 08:51:54
  مدت برنامه : 00:06:10
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006020
 • مادر، کودک (زنده)
  زمان آغاز: 09:00:11
  زمان پایان : 09:45:11
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 09:45:56
  زمان پایان : 09:53:56
  مدت برنامه : 00:08:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 09:54:03
  زمان پایان : 09:59:36
  مدت برنامه : 00:05:33
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 10:00:16
  زمان پایان : 10:46:57
  مدت برنامه : 00:46:41
  [مجری] باستان [میهمان] روح الله میری
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 10:47:42
  زمان پایان : 10:55:42
  مدت برنامه : 00:08:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006010
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 10:55:49
  زمان پایان : 11:01:28
  مدت برنامه : 00:05:39
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • ضربان
  زمان آغاز: 11:02:08
  زمان پایان : 11:47:08
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 11:47:53
  زمان پایان : 11:58:03
  مدت برنامه : 00:10:10
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006011
 • حال خوب
  زمان آغاز: 12:00:12
  زمان پایان : 12:45:12
  مدت برنامه : 00:45:00
  [موضوع] مباحث روانشاسی خانواده
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 12:48:02
  زمان پایان : 12:54:10
  مدت برنامه : 00:06:08
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006018
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 12:54:10
  زمان پایان : 13:04:10
  مدت برنامه : 00:10:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006012
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 13:16:08
  زمان پایان : 13:23:08
  مدت برنامه : 00:07:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 13:23:56
  زمان پایان : 13:29:25
  مدت برنامه : 00:05:29
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 13:30:05
  زمان پایان : 13:50:05
  مدت برنامه : 00:20:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006013
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 13:54:04
  زمان پایان : 14:00:01
  مدت برنامه : 00:05:57
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • سلام دنیا
  زمان آغاز: 14:00:41
  زمان پایان : 14:45:35
  مدت برنامه : 00:44:54
  [موضوع] راه های مقابله با آسیب های فضای مجازی
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 14:46:20
  زمان پایان : 14:55:20
  مدت برنامه : 00:09:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006014
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 14:55:27
  زمان پایان : 15:01:03
  مدت برنامه : 00:05:36
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • مستند حقایقی درباره ایدز
  زمان آغاز: 15:01:43
  زمان پایان : 15:45:00
  مدت برنامه : 00:43:17
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006013
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:45:45
  زمان پایان : 15:53:48
  مدت برنامه : 00:08:03
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006015
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 15:53:55
  زمان پایان : 15:59:20
  مدت برنامه : 00:05:25
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • ضربان (زنده) ( دانستنی ها آنلاین)
  زمان آغاز: 16:00:00
  زمان پایان : 16:45:00
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 16:45:45
  زمان پایان : 16:54:04
  مدت برنامه : 00:08:19
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006016
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 16:54:11
  زمان پایان : 16:59:54
  مدت برنامه : 00:05:43
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • شفا
  زمان آغاز: 17:00:34
  زمان پایان : 17:24:32
  مدت برنامه : 00:23:58
  [موضوع] کلیات اصول حغظ سلامتی از دیدگاه طب ایرانی [مجری] المیرا سماواتی
 • سر تا پا
  زمان آغاز: 17:34:00
  زمان پایان : 17:49:24
  مدت برنامه : 00:15:24
  [موضوع] ساختار جمجمه از دوران جنینی وتوضیحات در باره استخوانها و, درزها و سوراخ های آن
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 17:54:34
  زمان پایان : 18:00:30
  مدت برنامه : 00:05:56
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • نو زی
  زمان آغاز: 18:01:10
  زمان پایان : 18:44:10
  مدت برنامه : 00:43:00
  [موضوع] بررسی راه های کاهش هزینه های تولید مواد غذایی
 • منم دوستت دارم
  زمان آغاز: 18:47:10
  زمان پایان : 18:53:26
  مدت برنامه : 00:06:16
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006015
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 18:53:48
  زمان پایان : 18:59:41
  مدت برنامه : 00:05:53
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • مسابقه شهروند و مافیا
  زمان آغاز: 19:00:21
  زمان پایان : 19:50:36
  مدت برنامه : 00:50:15
  [موضوع] مسابقه شهروند و مافیا [مجری] علیرام نورایی
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 19:54:31
  زمان پایان : 20:00:07
  مدت برنامه : 00:05:36
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 20:00:47
  زمان پایان : 20:43:55
  مدت برنامه : 00:43:08
  [میهمان] امید رضایی [مجری] باستان
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 20:54:00
  زمان پایان : 20:59:40
  مدت برنامه : 00:05:40
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • حال خوب (زنده)
  زمان آغاز: 21:00:20
  زمان پایان : 21:45:20
  مدت برنامه : 00:45:00
  [موضوع] مباحث روانشاسی خانواده
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 21:50:18
  زمان پایان : 21:57:18
  مدت برنامه : 00:07:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 21:59:03
  زمان پایان : 22:04:39
  مدت برنامه : 00:05:36
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • مستند ابرپزشکی به نام دیان‌ای
  زمان آغاز: 22:05:19
  زمان پایان : 22:49:43
  مدت برنامه : 00:44:24
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006013
 • پیام بازرگانی
  زمان آغاز: 22:53:22
  زمان پایان : 22:59:20
  مدت برنامه : 00:05:58
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را باباطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • مسابقه شهروند و مافیا
  زمان آغاز: 23:00:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:59:59
  [موضوع] مسابقه شهروند و مافیا [مجری] علیرام نورایی

اخبار

گسترش بیمه ها توسط وزارت بهداشت رشد شاخص سلامت را به دنبال داردآغاز ارزیابی پنجمین دور اعتباربخشی در 366 بیمارستان کشورنباید حتی یک صندلی در رشته های تخصصی خالی بماند/ تاکید بر استفاده از نرم‌ افزار های هوشمند در سیستم های درمانیبرنامه‌ی “سرتاپا”خط سیاه بر پیشانی سپید آسمان؛ وقتی با جاده‌‌‌کشی، قصد جان جنگل ابر را دارند!علائم کمبود ویتامین D در کودکان چیست ؟برای خانم باردار مبتلا به آبله مرغان چه خطراتی وجود دارد؟دانشگاه علوم پزشکی ایران برترین دانشگاه جهان در ارائه خدمات سلامت و رفاه به مردم شدضرورت تقویت صندوق‌های پژوهش و فناوری سلامت برای حمایت از دانش بنیان هاتغییر نگرش افراد، رویکرد جامعه و اقناع مردمی در رشد جمعیت موثر استلایه‌برداری از ابهامات یک لای‌روبی؛ وقتی خلیج گرگان شاهراه نابودی میانکاله می‌شود!بستری شدن 16 مصدوم در پی حادثه کارخانه کربنات سدیم فیروزآباددوره کمون ویروس آبله میمونی ۵ تا ۲۱ روز است/ تا کنون هیچ مورد قطعی و احتمالی از آبله میمونی در کشور شناسایی نشده استوزارت بهداشت تحت مدیریت دکتر عین‌اللهی فوتی‌های کرونا را به صفر رساندکاهش 44 درصدی موارد بستری و 25 درصدی موارد فوت کرونا در کشورسندروم تخمدان پلی کیستیک, با چه علائمی همراه است؟صیانت، کلیدواژه‌ی حفاظت از طبیعتهدف نظام سلامت دسترسی عادلانه خدمات سلامت دهان و دندان استتوسعه گردشگری سلامت و دیپلماسی دارویی ایران و سوریهدرد شکم در کودکانروز جهانی شیردیپلماسی سلامت مسیر زائران اربعین را گشودلب شکریسقط در بارداریالماس را بدهیم و شکلات را بگیریمافزایش 2.7 برابری موارد اسهال ویروسی نسبت به سال گذشتهتا سه ماه آینده موج جدیدی از کرونا نخواهیم داشتمرگ سالانه ۶۰ هزار نفر به دلیل مصرف دخانیات در کشورطراحی و تامین کیت های غربالگری اولیه آبله میمونی توسط انستیتو پاستور ایرانمعاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو از رونمایی ٢٢ محصول دانش بنیان در نمایشگاه ایران سلامت (ایران هلث) ١۴٠١ خبر داد.افزایش مراقبت های مرزی برای شناسایی آبله میموناستفاده از ظرفیت طب ایرانی در حل بحران جمعیتول‌گردی ریزگردها در پس‌کوچه‌های ایراننوزادان مبتلا به تالاسمی ماژور، چه علائمی دارند؟آیا فشار خون دوران بارداری, میتواند بدون هیچ گونه علائمی باشد؟آزمایشات لازم قبل از بارداری, برای بانوان مبتلا به تالاسمی چیست ؟آیا غربالگری عوامل خطر (فشار خون و دیابت) در جلوگیری از سکته مغزی تاثیرگذار است؟خس خس سینه در نوزادان, در چه صورتی نگران کننده خواهد بود؟تالاسمی ماژور, ماینور و بینابینی , چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟از چالش باغ‌های وحشت تا رویای سافاری پارکدر کودکان مبتلا به استفراغ های مکرر, خوراندن اجباری غذا کار صحیحی است؟اولین و بهترین اقدام بعد از دیدن صحنه تصادف چه می باشد؟تزریق کدام واکسن ها قبل از اقدام به بارداری, توصیه میشود؟آیا لکه بینی بعد از ارتباط جنسی، نیاز به مراجعه به پزشک ودرمان دارد؟فیلم کوتاه "داستان یک دیدار" در سالروز ملی پیوند اعضااز بیم جان باختن، خودکشی نکنیمتعریف هوش اخلاقی چیست؟علائم هشدار در هنگام سرماخوردگی کودکان, کدامند؟واکسیناسیون کرونا در مادران باردار چه مقدار اهمیت دارد؟از جمله دلایل ایجاد کننده لکنت در کودکان, کدامند؟علامت های شایع آسم در کودکان کدامند؟آیا شیوع پوکی استخوان با افزایش سن ارتباط مستقیم دارد!علائم بیماری سرخک چیست ؟طغیان علیه تمامیت ارضی حیواناتاخذ گواهینامه حذف مالاریا یک دستاورد توسعه ای برای منطقه و کشور استتوسعه روابط بین المللی سلامت از استراتژی های دولت جدید استحالت های غیر طبیعی فشار خون در دوران بارداری چیست؟چهار نکته اساسی در تربیت کودکان را نام ببرید؟در سه ماهه اول بارداری ،به چه دلایلی کارهای دندانپزشکی توصیه نمیشود؟ابتلا به بیماری سرخک با چه علائمی همراه است؟اهدای خون برای بدن چه فوایدی دارد؟آیا خطر زایمان زودرس، با بالا رفتن آلایندگی هوا،افزایش میابد؟از مافیای قدرتمند پسماند تا کوه‌سازی با زباله؛ویژه برنامه به مناسبت روز آزمایشگاهبیماری اوتیسم با چه علایمی همراه است؟آیا بیماری هموفیلی, درمان قطعی دارد؟شایع‌ترین عارضه دهانی در دوران بارداری, کدام است؟آیا بیماران هموفیلی یک اختلال ژنتیکی است؟آیا نوزاد مادران دیابتی،به مراقبت بیشتری نیاز دارند؟بین سن والدین و اختلال اوتیسم چه ارتباطی وجود دارد؟کل دندان های شیری در چه سنی کامل می شود؟در روزهای آلودگی هوا, مصرف چه نوع مواد غذایی توصیه می شود؟توسعه ناپایدار، بلای‌جان طبیعت؛سیاهی دامن طبیعت در بهار سبزی‌ها؛ماهِ ماه ویژه برنامه افطارفصل جدید مسابقه شهروند و مافیاویژه برنامه های نوروز 1401 شبکه سلامتشاسی‌بلندها، کابوس هولناک طبیعتلوله‌های سیاه به جنگ گوزن‌های زرد می‌آیند؛هَلپَرکی به افتخار حاجی لک‌لک‌ها؛لوزه سوم را آیا همه دارند و نقش لوزه سوم چیست؟شیوه زندگی صحیح چگونه می‌تواند از بروز انواع سرطان پیشگیری کند؟زمان درست شروع غذای کمکی در نوزادان چند ماهگی است؟آیا بزرگی خوش خیم پروستات ,از شایع ترین بیماری های مردان است؟زنان محیط‌زیستی، پرچم‌دارانی از خانه تا جامعهترومبوز و آمبولیپویش دست بوسی مادر به مناسب روز مادردلایل خرخر شبانه چیست ؟زنگ هشدار شیوع امیکرونوزن مناسب بانوان در بارداریصدمات کلیه و مجاریبیماریهای گوارشنقش تغذیه در سیستم ایمنی سالمخشکی پوست واگزما در کودکانمراقبت بیماران دیابتیدرمان اختلالات تیروئیدی درخانمهای باردارمشکلات درباغ وحش هاعفونت گوش وعوارض آن در کودکانغدد و چاقی آرشیو اخبار