اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

جدول پخش

ساعت شروع نام برنامه
10208
00:00
[قالب] ترکیبی [مدت] 55 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] ویژه‌برنامه شبکه سلامت در دهه آخر ماه صفر [مجری] اسماعیل باستانی
10208
01:05
[قالب]نمایشی [مدت] 42دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] سریال پزشکی راجع همه گیری کرونا
10208
01:47
[موضوع] رویا پردازی و تاثیر آن بر آینده و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و رویاها
10208
02:00
[قالب] مستند [مدت] 40دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] سرطان
10208
02:44
[موضوع]زندگی نامه شهید راه سلامت حسن میانه ساز بهیار
10208
03:00
[قالب] سرگرمی [مدت] 58 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مسابقه شهروند و مافیا
10208
04:00
[قالب] ترکیبی [مدت] 20 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] برخی ویژگیهای خاص مغز انسان
10208
04:26
تلاوت آیات قرآن کریم آیات 1 تا 6 سوره مبارکه یوسف
10208
04:40
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
04:46
[موضوع] بخت با من یار نیست
10208
04:56
[موضوع]زندگی نامه شهید راه سلامت دکتر سید محمود نوریان
10208
05:09
[قالب] ترکیبی [مدت] 46 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] رعایت دستورالعمل های بهداشتی کرونا درمراسم اربعین [مجری] دکترمسعودیونسیان متخصص اپیدمیولوژی [میهمان/کارشناس] دکترکیانافرهی
10208
06:10
[قالب] ترکیبی [مدت] 47 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] تفاوت بین مراقبت از همسر با کنترل همسر [مجری] طباطبایی فر [میهمان/کارشناس] علی ملازمانی
10208
07:02
قالب] ترکیبی [مدت] 45 دقیقه [رده سنی] همه سنین
10208
07:48
[موضوع]زندگینامه شهید راه سلامت دکتر بهرام طهماسبی
10208
08:00
[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 25 دقیقه [موضوع] این برنامه به پوشش اتفاقات ورزشی کشور و فعالیت‌های فدراسیون‌های ضربانی می‌پردازد.
10208
08:30
[قالب] ترکیبی [مدت] 16دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] برخی ویژگی های خاص مغز انسان
10208
09:00
10208
09:45
قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، پیگیری نظرات مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های دنیای سلامت
10208
10:00
قالب] ترکیبی [مدت] 21دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] دفاع مقدس
10208
10:22
[موضوع ] موسیقی تصویر همراه با تصاویر جنگ
10208
10:28
قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] عضلات اسکلتی بدن انسان
10208
10:45
[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، پیگیری نظرات مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های دنیای سلامت، مهم‌ترین اهداف این برنامه هستند.
10208
11:02
[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 14 دقیقه [موضوع] مستند راجع مضرات قند برای بدن انسان
10208
11:19
[موضوع] سخنان مقام معظم رهبری
10208
11:25
[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 7 دقیقه [خلاصه برنامه]نمایشی درباره تفاوت ظاهر و باطن چیزها و قضاوت نکردن براسا س ظاهر
10208
11:32
قالب] آموزشی [مدت] 8دقیقه [رده سنی] همه سنین [خلاصه برنامه]پویا نمایی درباره مصرف بی رویه گوشت و اثرات سوِء آن بر محیط زیست
10208
11:40
[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، پیگیری نظرات مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های دنیای سلامت، مهم‌ترین اهداف این برنامه هستند.
10208
12:10
[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، پیگیری نظرات مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های دنیای سلامت، مهم‌ترین اهداف این برنامه هستند.
10208
12:28
[قالب] ترکیبی [مدت] 50 دقیقه [رده سنی] همه سنین این برنامه با محوریت طرح واره ها یا تله های زندگی به موضوع طرح واره نقص و شرم در نقش تربیتی والدین در دوران خوردسالی و تاثیر جهت های زندگی روانی فرد در آینده خواهد پرداخت
10208
13:20
[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، پیگیری نظرات مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های دنیای سلامت، مهم‌ترین اهداف این برنامه هستند.
10208
13:53
[قالب] مستند [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] خاطرات پزشکان دوران دفاع مقدس
10208
14:01
[قالب] ترکیبی [مدت] 7 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] کرونا
10208
14:10
[قالب] ترکیبی [مدت] 31 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] دیابت یا مرض قند [کارشناس] زارعی (متخصص طب ایرانی)
10208
14:46
[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، پیگیری نظرات مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های دنیای سلامت، مهم‌ترین اهداف این برنامه هستند.
10208
15:00
[قالب] مستند [مدت] 40 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مستندی در خصوص سرطان
10208
15:46
[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، پیگیری نظرات مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های دنیای سلامت، مهم‌ترین اهداف این برنامه هستند.
10208
16:00
10208
16:45
[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، پیگیری نظرات مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های دنیای سلامت،
10208
17:00
[قالب] ترکیبی [مدت] 41دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] همه گیری کرونا
10208
17:50
10208
18:15
10208
19:00
[قالب] ترکیبی [مدت] 55 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] ویژه‌برنامه شبکه سلامت در دهه آخر ماه صفر [مجری] اسماعیل باستانی
10208
19:58
[موضوع]موسیقی تصویر همراه با تصاویرجنگ
10208
20:06
[قالب] ترکیبی [مدت] 21دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] دکتر محمد طیبی شهید مدافع سلامت
10208
20:32
[موضوع] جلیل حسینی از رزمندگان دوران دفاع مقدس
10208
21:00
10208
21:50
[قالب]گزارشی[مدت] 7دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] یادآوری فعالیت های ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
10208
22:00
[قالب] مستند [مدت] 42دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] احیای قلب های از کادر افتاده
10208
22:42
[قالب] نمایشی [مدت] 8دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] برنامه ریزی زوجین برای فرزند سوم
10208
22:59
[قالب] مسابقه [رده سنی] همه سنین [مدت] 59 دقیقه [موضوع] مسابقه شهروند ومافیا

تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .