اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • فرشتگان شهید
  زمان آغاز: 00:00:45
  زمان پایان : 00:10:16
  مدت برنامه : 00:09:31
  [موضوع] شهید دکتر میرعباس هاشمی (متخصص بیهوشی)
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 00:10:31
  زمان پایان : 00:59:53
  مدت برنامه : 00:49:22
  [موضوع] مرور وضعیت بهداشت در انقلاب [مجری] اسماعیل باستانی
 • میان برنامه دهه فجر
  زمان آغاز: 01:00:38
  زمان پایان : 01:08:44
  مدت برنامه : 00:08:06
  [خلاصه برنامه]سلام نظامی
 • حریم مهرورزی
  زمان آغاز: 01:10:00
  زمان پایان : 02:01:36
  مدت برنامه : 00:51:36
  [موضوع] بررسی اختلالات جنسی و بهبود روابط زناشویی(بررسی ضایعات نخایی) [مجری] لبیبی [کارشناس] دکتر صفری نژاد
 • بهتر
  زمان آغاز: 02:10:12
  زمان پایان : 02:54:03
  مدت برنامه : 00:43:51
  [موضوع] مستندی با موضوع چاقی و دیابت
 • قرص ماه
  زمان آغاز: 03:00:00
  زمان پایان : 03:46:26
  مدت برنامه : 00:46:26
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • فرشتگان شهید
  زمان آغاز: 03:47:11
  زمان پایان : 03:58:46
  مدت برنامه : 00:11:35
  [موضوع] شهید دکتر یوسف رهبری (متخصص بیهوشی)
 • سلامتکده
  زمان آغاز: 04:00:02
  زمان پایان : 04:30:45
  مدت برنامه : 00:30:43
  [موضوع] اضطراب [مجری] فریبا باقری [میهمان] دکتر مهدی رشیدی (متخصص طب ایرانی)
 • فرشتگان شهید
  زمان آغاز: 04:30:55
  زمان پایان : 04:42:15
  مدت برنامه : 00:11:20
  [موضوع] شهید دکتر وحید یحیوی (فوق تخصص آنکولوژی)
 • دارو تک
  زمان آغاز: 04:42:27
  زمان پایان : 04:56:09
  مدت برنامه : 00:13:42
  [موضوع] مصرف داروهای ضد درد [مجری] دکتر روژین کائنی
 • فجر سلامت
  زمان آغاز: 05:02:33
  زمان پایان : 05:18:06
  مدت برنامه : 00:15:33
  [موضوع] خدمات درمانی و زیرساختها بعد از انقلاب
 • میان برنامه دهه فجر
  زمان آغاز: 05:18:06
  زمان پایان : 05:24:35
  مدت برنامه : 00:06:29
  [خلاصه برنامه]جعبه های خالی
 • سکانس فرهنگی حجاب و عفاف
  زمان آغاز: 05:27:02
  زمان پایان : 05:32:18
  مدت برنامه : 00:05:16
  [خلاصه برنامه]سکانسی از سریال تنهایی لیلا
 • اذان صبح
  زمان آغاز: 05:34:40
  زمان پایان : 05:40:00
  مدت برنامه : 00:05:20
  اذان صبح به افق تهران
 • دو دقیقه برای سلامتی
  زمان آغاز: 06:00:45
  زمان پایان : 06:07:31
  مدت برنامه : 00:06:46
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مادر، کودک
  زمان آغاز: 06:10:20
  زمان پایان : 06:35:38
  مدت برنامه : 00:25:18
  [موضوع] تیک در کودکان [مجری] دکتر مریم بهبهانی [کارشناس] دکتر شموفه رادفر (روانپزشک کودک)
 • فرشتگان شهید
  زمان آغاز: 06:36:23
  زمان پایان : 06:47:43
  مدت برنامه : 00:11:20
  [موضوع] شهید دکتر وحید یحیوی (فوق تخصص آنکولوژی)
 • مستند برتر
  زمان آغاز: 06:47:43
  زمان پایان : 06:58:59
  مدت برنامه : 00:11:16
  [موضوع] فرا گیری زبان
 • ضربان
  زمان آغاز: 07:00:03
  زمان پایان : 07:25:03
  مدت برنامه : 00:25:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • میان برنامه دهه فجر
  زمان آغاز: 07:25:48
  زمان پایان : 07:30:55
  مدت برنامه : 00:05:07
  [خلاصه برنامه]سیبل های بزرگ
 • دارو تک
  زمان آغاز: 07:35:21
  زمان پایان : 07:49:29
  مدت برنامه : 00:14:08
  [موضوع] انواع داروها و تقسیم بندی داروها [مجری] روژین کائنی
 • همایش‌های «تد»
  زمان آغاز: 07:49:47
  زمان پایان : 07:59:22
  مدت برنامه : 00:09:35
  [موضوع] جاده ندارید ؟ چاره ای هست
 • فجر سلامت
  زمان آغاز: 08:01:31
  زمان پایان : 08:17:04
  مدت برنامه : 00:15:33
  [موضوع] خدمات درمانی و زیرساختها بعد از انقلاب
 • صبح عالی (زنده) - فارس
  زمان آغاز: 08:30:00
  زمان پایان : 08:52:52
  مدت برنامه : 00:22:52
  ارتباط زنده با مرکز استان فارس
 • مادر، کودک (زنده)
  زمان آغاز: 09:02:06
  زمان پایان : 09:44:06
  مدت برنامه : 00:42:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 09:46:10
  زمان پایان : 09:56:07
  مدت برنامه : 00:09:57
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 10:02:06
  زمان پایان : 10:51:28
  مدت برنامه : 00:49:22
  [موضوع] مرور وضعیت بهداشت در انقلاب [مجری] اسماعیل باستانی
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 10:52:13
  زمان پایان : 10:59:40
  مدت برنامه : 00:07:27
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • ضربان
  زمان آغاز: 11:06:39
  زمان پایان : 11:31:39
  مدت برنامه : 00:25:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • موسیقی تصویر دهه فجر
  زمان آغاز: 11:32:24
  زمان پایان : 11:37:42
  مدت برنامه : 00:05:18
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 11:40:06
  زمان پایان : 11:50:05
  مدت برنامه : 00:09:59
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • همایش‌های «تد»
  زمان آغاز: 11:50:05
  زمان پایان : 11:59:40
  مدت برنامه : 00:09:35
  [موضوع] جاده ندارید ؟ چاره ای هست
 • حال خوب
  زمان آغاز: 12:02:06
  زمان پایان : 12:16:48
  مدت برنامه : 00:14:42
  [موضوع] روانشناسی
 • حال خوب
  زمان آغاز: 12:22:34
  زمان پایان : 12:32:52
  مدت برنامه : 00:10:18
  [موضوع] روانشناسی
 • میان برنامه دهه فجر
  زمان آغاز: 12:33:37
  زمان پایان : 12:38:48
  مدت برنامه : 00:05:11
  [خلاصه برنامه]شاه شاد
 • مستند برتر
  زمان آغاز: 12:46:04
  زمان پایان : 12:57:20
  مدت برنامه : 00:11:16
  [موضوع] فرا گیری زبان
 • با هم تا بهشت
  زمان آغاز: 13:01:31
  زمان پایان : 13:11:10
  مدت برنامه : 00:09:39
  [موضوع] نافرمانی های کودکان و نو جوانان در خانه و نحوه برخورد با آن ها
 • فرشتگان شهید
  زمان آغاز: 13:11:10
  زمان پایان : 13:22:11
  مدت برنامه : 00:11:01
  [موضوع] پرستار شهید فرح‌نساء نعمتی
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 13:22:25
  زمان پایان : 13:29:25
  مدت برنامه : 00:07:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 13:30:00
  زمان پایان : 13:57:52
  مدت برنامه : 00:27:52
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • مادر، کودک
  زمان آغاز: 14:02:06
  زمان پایان : 14:27:06
  مدت برنامه : 00:25:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • فجر سلامت
  زمان آغاز: 14:27:51
  زمان پایان : 14:45:01
  مدت برنامه : 00:17:10
  [موضوع] خدمات درمانی و زیرساختها بعد از انقلاب
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 14:48:33
  زمان پایان : 14:58:33
  مدت برنامه : 00:10:00
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • بهتر
  زمان آغاز: 15:02:06
  زمان پایان : 15:45:57
  مدت برنامه : 00:43:51
  [موضوع] مستندی با موضوع چاقی و دیابت
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:46:42
  زمان پایان : 15:56:02
  مدت برنامه : 00:09:20
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • ضربان (زنده)
  زمان آغاز: 16:02:10
  زمان پایان : 16:45:10
  مدت برنامه : 00:43:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 16:45:55
  زمان پایان : 16:56:33
  مدت برنامه : 00:10:38
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • سلامتکده
  زمان آغاز: 17:02:06
  زمان پایان : 17:32:06
  مدت برنامه : 00:30:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • سرتا پا
  زمان آغاز: 17:33:26
  زمان پایان : 17:51:31
  مدت برنامه : 00:18:05
  [موضوع] هومئوستازی
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 18:02:19
  زمان پایان : 18:07:59
  مدت برنامه : 00:05:40
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • کشیک سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 18:08:34
  زمان پایان : 18:52:44
  مدت برنامه : 00:44:10
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 18:53:36
  زمان پایان : 18:59:40
  مدت برنامه : 00:06:04
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • بلا به دور
  زمان آغاز: 19:02:06
  زمان پایان : 19:51:23
  مدت برنامه : 00:49:17
  [موضوع] مسابقه شعر و ادبیات [مجری] محمد علی شعبانی
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 19:54:16
  زمان پایان : 19:59:43
  مدت برنامه : 00:05:27
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 20:02:09
  زمان پایان : 20:51:06
  مدت برنامه : 00:48:57
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 20:54:22
  زمان پایان : 20:59:40
  مدت برنامه : 00:05:18
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • حال خوب (زنده)
  زمان آغاز: 21:02:06
  زمان پایان : 21:46:17
  مدت برنامه : 00:44:11
  [موضوع] روانشناسی
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 21:47:02
  زمان پایان : 21:54:02
  مدت برنامه : 00:07:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 21:54:09
  زمان پایان : 21:59:40
  مدت برنامه : 00:05:31
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • بهتر
  زمان آغاز: 22:02:06
  زمان پایان : 22:45:55
  مدت برنامه : 00:43:49
  [موضوع] مستندی با موضوع چاقی و دیابت
 • پیام های بازرگانی
  زمان آغاز: 22:53:56
  زمان پایان : 22:59:42
  مدت برنامه : 00:05:46
  هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید
 • بلا به دور
  زمان آغاز: 23:02:08
  زمان پایان : 23:52:08
  مدت برنامه : 00:50:00
  [موضوع] مسابقه شعر و ادبیات [مجری] محمد علی شعبانی

اخبار

چاقی و باورهای نادرستتغذیه سالم در پیشگیری از سرطانسرطان های شایع در کودکانجوشهای صورتانواع خال های پوستیسرطان پستانسرطان کلیهبیماری واریسخشکی چشمتاثیر آلودگی هوا بر سلامتفعالیت‌های ورزشی در هنگام آلودگی هواپارگی مینیسک زانوکبد چربسوختگی حادسکته قلبیجراحی های چاقی و متابولیکروماتیسم مفصلیزردی (یرقان)علل جراحی در یبوست مزمن کودکانبدخیمی های روده بزرگقدردانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران از مدیر شبکه سلامت سیماقانون هوای پاک و دستورالعمل‌های اجرایی آنبازگشت اسید معده به مریخونریزی بینی در کودکانبیماری آلزایمرآرتروزعفونت گوش و عوارض آن در کودکانپیشگیری از معلولیت‌های مادرزادیروز معلولین در شبکه سلامت سیماکمر درد در ورزشکارانروز پرستار در شبکه سلامت سیمازخم معدهسندروم روده تحریک پذیر در کودکانآفت دهان در کودکاندیابت در بارداریدرمان های دیابتدیابت، عوارض و معاینات دوره ای آندیابت، پیشگیری و عوامل خطرمسمومیت با گاز مونوکسید کربنرادیولوژی مداخله ای و کاربردهای آنآنفولانزا در مادران باردار و تاثیر آن بر رویمصرف منطقی آنتی بیوتیکتعویض مفصل زانوبیماری های کیسه صفراتغذیه و تقویت سیستم ایمنی بدنزایمان زودرستوصیه های طب سنتی در فصل پاییزتنبلی کودکان و نوجوانان در بیدارشدن صبحگاهیبیماری دست، پا و دهانروز کار درمانی (۲۷ ام اکتبر)سفید شدن زودرس موهاسرطان سینهغلظت خونهپاتیتخشم و راه های کنترل آنروز جهانی پوکی استخوانسردرد در بانوانعوامل آسیب زای سلامت روان کودکاختلالات قاعدگیاستفاده از ماسک تا حد زیادی از ابتلا به بیماری های ویروسی در فصل سرما پیشگیری می کندبه مناسبت روز جهانی غذااهمیت تغذیه سالم در سلامت کودکانبرخورد صحیح با هیجاناتآمادگی ایران برای اجرای طرح های منطقه ای سلامت«روان و بهزیستی همگانی را در اولویت جهانی قرار دهید» شعار روز جهانی سلامت روانتوصیه های تغذیه ای دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به دانش آموزان صبحانه مهمترین وعده غذایی روز استهمایش روز جهانی سالمند، در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیدرمان های نوین سرطانناشنوایی در کودکاندرمان های سردردتوده های پستان در خانم هانقش خانواده در تداوم پیوند زوج هارژیم های لاغریاضطراب جدایی از خانواده در کودکانتاثیر مغز در ایجاد حال خوبسکته قلبیپای پرانتزی و کف پای صاف در کودکاناحساس های منفی، یاس، غم، افسردگی و دلمردگیبیماری دیابتمشکلات خواب در کودکان دبستانیاهمیت ورزش در درمان کبد چرباختلالات قلبی جنینشبکه سلامت همراه زوار حسینیماموریت برای زندگیراهکارهایی برای پیشگیری از جدایی زوجینبیماری کلیه و فشار خونپای پرانتزی در کودکانتاثیر حسرت، غبطه و حسادت  بر سرنوشت انسانعوارض انجام نادرست عمل های جراحی زیباییمشکلات خواب در کودکانانواع تیپ های شخصیتیآنفولانزاعفونت ادراری در خانمهاراه های برخورد با خونریزی بینیتوده های پستانی در خانم هاپیشگیری ودرمان سرطانهاشب ادراری در کودکانیائسگی زودرس و راههای درمان آنتغذیه در سالمندان دچار اختلال بلع آرشیو اخبار