اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:18:12
  مدت برنامه : 00:18:12
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • مجموعه تلویزیونی دوباره زندگی
  زمان آغاز: 00:18:12
  زمان پایان : 00:56:48
  مدت برنامه : 00:38:36
  [موضوع] تلاس پزشکان برای علت بیماری ناشناحته
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 00:59:58
  زمان پایان : 01:26:05
  مدت برنامه : 00:26:07
  [موضوع] نمایشگاه کتاب [مجری] اسماعیل باستانی [کارشناس] محمد شیخی (شاعر)
 • ضربان (باز پخش)
  زمان آغاز: 01:30:02
  زمان پایان : 01:55:02
  مدت برنامه : 00:25:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • طاعون در گلدن‌گیت
  زمان آغاز: 02:00:00
  زمان پایان : 02:42:24
  مدت برنامه : 00:42:24
  [موضوع] شیوع بیماری طاعون در آمریکا
 • با هم تا بهشت
  زمان آغاز: 02:44:04
  زمان پایان : 02:55:20
  مدت برنامه : 00:11:16
  [موضوع] طرز تفکر والدین [کارشناس] دکتر علی صاحبی (روانشناس)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:55:20
  زمان پایان : 03:09:40
  مدت برنامه : 00:14:20
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:14:19
  زمان پایان : 03:32:53
  مدت برنامه : 00:18:34
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • دنیای کودکانه
  زمان آغاز: 03:32:53
  زمان پایان : 03:49:09
  مدت برنامه : 00:16:16
  [موضوع] نکات مهم درباره اسباب بازی
 • دلبرونه
  زمان آغاز: 03:50:14
  زمان پایان : 04:19:48
  مدت برنامه : 00:29:34
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • شفا
  زمان آغاز: 04:20:53
  زمان پایان : 04:50:18
  مدت برنامه : 00:29:25
  [موضوع] موضوع این برنامه درباره بهداشت خواب و خواب کودکان وسالمندان می پردازد
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 04:50:18
  زمان پایان : 05:18:09
  مدت برنامه : 00:27:51
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • بالاتر از لبخند
  زمان آغاز: 05:18:09
  زمان پایان : 05:28:04
  مدت برنامه : 00:09:55
  [موضوع] فیلم طنز و دوربین مخفی
 • ایران فعال
  زمان آغاز: 05:30:02
  زمان پایان : 05:55:04
  مدت برنامه : 00:25:02
  [موضوع] تقویت عضلات[کارشناس] امیر اصالت
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:55:04
  زمان پایان : 06:09:48
  مدت برنامه : 00:14:44
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • مادر، کودک (بازپخش) ( دانستنی ها آنلاین)
  زمان آغاز: 06:09:48
  زمان پایان : 06:34:48
  مدت برنامه : 00:25:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • مستند برتر
  زمان آغاز: 06:35:23
  زمان پایان : 06:50:31
  مدت برنامه : 00:15:08
  [موضوع] انسان های فوق العاده - بیماری پروانه ای
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:50:31
  زمان پایان : 07:00:00
  مدت برنامه : 00:09:29
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • ضربان (باز پخش)
  زمان آغاز: 07:00:00
  زمان پایان : 07:25:00
  مدت برنامه : 00:25:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • صبح عالی
  زمان آغاز: 07:30:00
  زمان پایان : 08:09:57
  مدت برنامه : 00:39:57
  [موضوع] تب و تشنج در کودکان [مجری] جهانی - سجودی [کارشناس] دکتر الهام بیدآبادی (متخصص مغز)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:09:57
  زمان پایان : 08:17:13
  مدت برنامه : 00:07:16
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • بالاتر از لبخند
  زمان آغاز: 08:17:13
  زمان پایان : 08:27:08
  مدت برنامه : 00:09:55
  [موضوع] فیلم طنز و دوربین مخفی
 • ایران فعال
  زمان آغاز: 08:29:58
  زمان پایان : 08:50:43
  مدت برنامه : 00:20:45
  [موضوع] تقویت عضلات[کارشناس] امیر اصالت
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:50:43
  زمان پایان : 09:00:21
  مدت برنامه : 00:09:38
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • مادر، کودک (زنده)
  زمان آغاز: 09:02:48
  زمان پایان : 09:45:24
  مدت برنامه : 00:42:36
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 09:45:59
  زمان پایان : 09:55:59
  مدت برنامه : 00:10:00
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 10:02:07
  زمان پایان : 10:28:14
  مدت برنامه : 00:26:07
  [موضوع] نمایشگاه کتاب [مجری] اسماعیل باستانی [کارشناس] محمد شیخی (شاعر)
 • همراه با کادر درمان (زنده) اردبیل
  زمان آغاز: 10:30:39
  زمان پایان : 10:56:29
  مدت برنامه : 00:25:50
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
 • ضربان (باز پخش)
  زمان آغاز: 11:02:07
  زمان پایان : 11:27:07
  مدت برنامه : 00:25:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 11:27:42
  زمان پایان : 11:34:42
  مدت برنامه : 00:07:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 11:38:27
  زمان پایان : 11:52:18
  مدت برنامه : 00:13:51
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:52:18
  زمان پایان : 11:59:14
  مدت برنامه : 00:06:56
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005986
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:05:32
  زمان پایان : 12:13:28
  مدت برنامه : 00:07:56
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • حال خوب (بازپخش)
  زمان آغاز: 12:13:28
  زمان پایان : 12:58:28
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • دکتر مایک
  زمان آغاز: 13:02:20
  زمان پایان : 13:14:14
  مدت برنامه : 00:11:54
  [موضوع] تشخیص بیماری ها
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:14:14
  زمان پایان : 13:30:13
  مدت برنامه : 00:15:59
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 13:30:13
  زمان پایان : 13:54:14
  مدت برنامه : 00:24:01
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:54:14
  زمان پایان : 13:59:40
  مدت برنامه : 00:05:26
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • دلبرونه
  زمان آغاز: 14:02:07
  زمان پایان : 14:31:41
  مدت برنامه : 00:29:34
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • مسابقه رمز سلامتی (زنده)
  زمان آغاز: 14:32:46
  زمان پایان : 14:57:46
  مدت برنامه : 00:25:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005829
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:04:33
  زمان پایان : 15:14:33
  مدت برنامه : 00:10:00
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • طاعون در گلدن‌گیت
  زمان آغاز: 15:18:15
  زمان پایان : 15:42:34
  مدت برنامه : 00:24:19
  [موضوع] شیوع بیماری طاعون در آمریکا
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 15:47:10
  زمان پایان : 15:57:05
  مدت برنامه : 00:09:55
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • ضربان (زنده)
  زمان آغاز: 16:02:05
  زمان پایان : 16:45:52
  مدت برنامه : 00:43:47
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • مثبت سلامت (زنده)
  زمان آغاز: 16:46:27
  زمان پایان : 16:56:27
  مدت برنامه : 00:10:00
  [موضوع]این برنامه به بررسی دغدغه های جامعه در حوزه های مختلف سلامت اجتماعی، سلامت روان و موضوعات روز می پردازد. [مجریان] خانم اربابیان،آقای صوتی، خانم رضاییان،خانم امجدیان، خانم پیغامی، آقای مصطفوی
 • مجموعه تلویزیونی دوباره زندگی
  زمان آغاز: 17:02:07
  زمان پایان : 17:35:59
  مدت برنامه : 00:33:52
  [موضوع] تلاس پزشکان برای علت بیماری ناشناحته
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:35:59
  زمان پایان : 17:41:51
  مدت برنامه : 00:05:52
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • مستند برتر
  زمان آغاز: 17:41:51
  زمان پایان : 17:56:59
  مدت برنامه : 00:15:08
  [موضوع] انسان های فوق العاده - بیماری پروانه ای
 • پنجره باز
  زمان آغاز: 18:02:07
  زمان پایان : 18:28:26
  مدت برنامه : 00:26:19
  [موضوع] گفتگو با شاعران جوان [مجری] اسماعیل باستانی [کارشناس] هادی معراجی و فاطمه سادات طبایی (شاعر)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:28:26
  زمان پایان : 18:33:44
  مدت برنامه : 00:05:18
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • شفا
  زمان آغاز: 18:33:44
  زمان پایان : 18:58:44
  مدت برنامه : 00:25:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • مسابقه آدرنالین
  زمان آغاز: 19:02:46
  زمان پایان : 19:31:12
  مدت برنامه : 00:28:26
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005829
 • اذان مغرب به افق تهران
  زمان آغاز: 19:31:40
  زمان پایان : 19:37:01
  مدت برنامه : 00:05:21
  اذان مغرب به افق تهران
 • مسابقه آدرنالین
  زمان آغاز: 19:37:16
  زمان پایان : 20:00:07
  مدت برنامه : 00:22:51
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005829
 • پنجره جمعیت (زنده)
  زمان آغاز: 20:03:09
  زمان پایان : 20:48:09
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:48:09
  زمان پایان : 20:59:56
  مدت برنامه : 00:11:47
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • حال خوب
  زمان آغاز: 21:02:23
  زمان پایان : 21:48:51
  مدت برنامه : 00:46:28
  [موضوع] امنیت روانی کودکان و نوجوانان [مجری] سیدمهدی طباطبایی فر [کارشناس] دکتر فرشته یاقوتی (روانشناس)
 • دوربین سلامت
  زمان آغاز: 21:49:26
  زمان پایان : 21:56:26
  مدت برنامه : 00:07:00
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005830
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 21:56:26
  زمان پایان : 22:03:19
  مدت برنامه : 00:06:53
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • طاعون در گلدن‌گیت
  زمان آغاز: 22:03:19
  زمان پایان : 22:47:46
  مدت برنامه : 00:44:27
  [موضوع] شیوع بیماری طاعون در آمریکا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:47:46
  زمان پایان : 23:00:13
  مدت برنامه : 00:12:27
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881
 • مسابقه آدرنالین
  زمان آغاز: 23:02:40
  زمان پایان : 23:51:03
  مدت برنامه : 00:48:23
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005829
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:51:03
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:08:56
  شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005881

اخبار

«رئیسی عزیز خستگی نمی‌شناخت»سنگ‌های کلیه و مجاری ادراریآغاز پخش فصل دوم برنامه «پا به ماه» از شبکه سلامت سیما«ورزش و روزه داری»پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳«آداب سحر و افطار از دیدگاه طب سنتی ایرانی»زخم معده و روش‌های پیشگیری از آنپوکی استخوان و شکستگی استخوان لگنکم خونی در دوران بارداریپیشگیری و کنترل آسم شدید و مقاوم به درمانتکامل مغز در کودکاننشست مدیر شبکه سلامت سیما و معاون پرستاری وزارت بهداشتسوء هاضمه و میکروب«جام‌جم» از برنامه روی آنتن شبکه سلامت گزارش می‌دهدانحراف ستون فقرات«مضرات خود درمانی در بیماری‌های گوارشی»یبوست و راه‌های پیشگیری از آنتغذیه با شیر مادر«سیروز کبدی»«ترشحات پشت حلق»حضور تیم فوتسال شبکه سلامت سیما در جام مدافعان سلامت استان تهران«درمان‌های جایگزین جراحی پروستات»ویژه برنامه انتخاباتی «سپیدِ قانون» از شبکه سلامتاثر انگشت برنامه ای متفاوتبیماری صدفحوادث چشمیاختلالات خلق و خو در بارداری« بهداشت خواب»آب سیاهتدوین سند رسانه ای ویژه معلولین در رسانه ملیعلائم دهانی بیماری‌هاعوارض چشمی در بیماری دیابتتپش قلبمراقبت‌های بعد ازIVFتب در کودکانخونریزی‌های مغزیجراحی‌های چاقیویژه برنامه های شبکه سلامت در روز مادرراهکارهای پیشگیری از سوختگی در کودکانفصل دوم برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» از یکشنبه 10 دی‌ماه 1402پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز ۹ دیاهمیت ریز مغذی‌هاویژه برنامه های شب یلدا از شبکه سلامت سیماویژه برنامه تکیه ناشنوایان از شبکه سلامت سیماپخش زنده عمل های جراحی از شبکه سلامت سیماتغذیه در بیماری‌های کبدیتوصیه‌های تغذیه ای در هنگام آلودگی هواتعامل گسترده شبکه سلامت با انجمن‌های علمی‌ و تخصصی علوم پزشکی کشورانواع جراحی های چاقینشست مشاور ریاست و رئیس شورای عالی ارتباطات و رسانه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با مدیر تامین برنامه شبکه سلامتسنگ های کلیهسوء هاضمهگوش دردتشکیل کمیته مشترک شبکه سلامت سیما و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشتتدابیر طب ایرانی در روزهای آلودگی هوانشست هم اندیشی مدیران شبکه سلامت سیما و اعضای هیئت مدیره انجمن علمی پزشکان کودکان ایرانتدارک ویژه شبکه سلامت در آستانه هفته بسیجبیماری‌های چشمی مرتبط با دیابتتقدیر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از شبکه سلامت سیماروماتیسمی ستون فقراتآنفولانزادوران سالمندیجراحی‌های چاقیکبد چربتقدیر معاون پرستاری وزارت بهداشت از برنامه "کشیک سلامت" شبکه سلامت سیمااهمیت تغذیه سالممشکلات پوستیاولین گفتگوی تلویزیونی رییس جدید سازمان نظام روانشناسی کشور؛ به میزبانی شبکه سلامت سیما صورت گرفتحساسیت‌های فصلیعمو پورنگ در شبکه سلامت سیمابیماری‌های سیستم عصبی جنین در دوران باردارینارسایی قلبیفصل جدید برنامه " حال خوب "دستاوردی بزرگ برای شبکه سلامت و جامعه پرستاری کشورکبد چرببهره مندی شبکه سلامت از ظرفیت انجمن های علمی؛ این بار انجمن روانپزشکی ایرانمعاینات دوره ای چشمتغذیه و تقویت دستگاه ایمنی بدن" ویژه برنامه های شبکه سلامت در هفته دفاع مقدس "واریسراه های کاهش وزنمادران شاغل و تعادل بین کار و امور منزلتغییر الگوی بیماری‌های گوارشیکیف و کفش مناسب برای دانش آموزان«یا شافی» شبکه سلامت در روز شهادت امام هشتماضافه وزن و راه‌های کاهشسینوزیت" استودیو سلامت اربعین"بیماری‌های پستانکم شنواییبیماری‌های التهابی رودهتغذیه و سلامت پوست و موعلل تغییر رنگ ادرارسرو سپید، ویژه برنامه روز پزشک شبکه سلامتانتخاب کفش مناسبقدردانی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از " شبکه سلامت سیما "توصیه هایی برای زائرین اربعین برای جلوگیری از گرمازدگی و اسهال و استفراغمناسب سازی محیط برای کم توانانکمک به نوجوانان برای انتخاب درست آرشیو اخبار