اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

جدول پخش

ساعت شروع نام برنامه
10208
00:00
[قالب] ترکیبی [مدت] 53 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] گفتگو با دکتر سید حسن امامی رضوی [مجری] آرش ظلی پور [میهمان] دکتر سید حسن امامی رضوی (متخصص جراحی)
10208
00:52
[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] تصاویر آرامش بخش از طبیعت
10208
01:02
[قالب] آموزشی [مدت] 7 دقیقه [رده سنی] همه سنین [خلاصه برنامه]برنامه ای درباره نظر دبیرستانی ها در خصوص استقلال جوانان و معایب و مزایای استقلال ازدید آنها و پدرها و مادرها
10208
01:09
[قالب] نمایشی [مدت] 41 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] یکی از دکتر های قدیمی وباتجربه بیمارستان دچار بیماری شده که آن رااز همه پنهان کرده است تااینکه...
10208
02:00
[قالب] مستند [مدت] 43 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] حقایقی درباره دندان ها
10208
02:43
[خلاصه برنامه]موسیقی علی تجویدی و تصویر مجسمه باغبان بوستان شهر - تهران
10208
02:51
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
10208
03:00
[قالب] مسابقه [مدت] 50 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مسابقه شهروند و مافیا
10208
04:00
[قالب] ترکیبی [مدت] 23 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] بیماری های آبزیان [مجری] می گل زندیه [میهمان] دکتر اشکان زرگر (استاد دانشگاه)
10208
04:23
[قالب] نمایشی [مدت] 11 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] گزیده ای از برنامه های طنز
10208
04:35
[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] زمانی که سرطان را رمزگشایی می کنیم چه اتفاقی می افتد
10208
04:47
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
10208
04:56
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
05:01
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
10208
05:15
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
05:28
[قالب] مستند [مدت] 27 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] پرندگان شمال شرق
10208
06:10
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
10208
07:00
[قالب] مستند [مدت] 14 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] آلرژی
10208
07:19
[قالب] نمایشی [مدت] 17 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] محاکمه ذهنی مردی چند شغله
10208
07:37
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
07:51
[قالب] نمایشی [مدت] 11 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] گزیده ای از برنامه های طنز
10208
08:03
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
08:30
[قالب] آموزشی [مدت] 18 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] ورزش : آموزش حرکتهای نرمشی
10208
08:52
[قالب] آموزشی [مدت] 7 دقیقه [رده سنی] همه سنین [خلاصه برنامه]در این برنامه بچه ها درباره غبطه خوردن، معنی غبطه خوردن و درست یا نادرست بودن غبطه خوردن صحبت می کنند
10208
09:00
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
10208
09:45
[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت
10208
09:56
[قالب] ترکیبی [مدت] 53 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] گفتگو با دکتر سید حسن امامی رضوی [مجری] آرش ظلی پور [میهمان] دکتر سید حسن امامی رضوی (متخصص جراحی)
10208
10:48
[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت
10208
11:00
[قالب] ترکیبی [مدت] 23 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] دراین برنامه به نظارت بهداشتی بر شیر خام مراکز تولید
10208
11:28
[قالب] نمایشی [مدت] 11 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] گزیده ای از برنامه های طنز
10208
11:45
[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت
10208
12:00
[قالب] ترکیبی [مدت] 50 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مهارت حل مسئله ، ویژگی های خانواده هایی که توان حل مسئله دارند [مجری] شاهین شراغتی [میهمان/کارشناس] دکتر محمد حسین آسایش روانشناس
10208
12:58
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007
10208
13:16
[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت
10208
13:30
[قالب] نمایشی [مدت] 17 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] محاکمه ذهنی مردی چند شغله
10208
13:52
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
10208
14:05
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
14:30
[قالب] نمایشی [مدت] 11 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] گزیده ای از برنامه های طنز
10208
14:41
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009
10208
14:48
[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت
10208
15:00
[قالب] مستند [مدت] 43 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] حقایقی درباره دندان ها
10208
15:44
[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت
10208
16:00
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008
10208
16:45
[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت
10208
17:00
[قالب] نمایشی [مدت] 41 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] ارشد رزیدنت ها برای یک عمل جراحی خودرا آماده می کند تااینکه...
10208
17:45
[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] استفاده از موبایل و اینتر نت بدون صفحه نمایشگر
10208
17:54
[قالب] ترکیبی [مدت] 53 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] گفتگو با دکتر غلامرضا اصغری [مجری] آرش ظلی پور [میهمان] گفتگو با دکتر غلامرضا اصغری (داروساز)
10208
18:45
هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.
10208
18:51
[قالب] مسابقه [مدت] 50 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مسابقه شهروند و مافیا
10208
19:59
[قالب] نمایشی [مدت] 20 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] در محکمه وجدان راننده نیسان آبی به دلیل رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تشویق می شود
10208
20:20
هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.
10208
20:25
[قالب] آموزشی [مدت] 27 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] راهنمایی نحوه مطالعه دروس کنکور [مجری] فاطمه اربابیان [میهمان] مهندس امیر مسعودی
10208
21:00
[قالب] ترکیبی [مدت] 50 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] چگونه میشود حال خوب داشت و روش برخورد با پدیده های مختلف [مجری] شاهین شرافتی [میهمان/کارشناس] دکتر حمیدرضا پور اعتماد روانشناس
10208
22:00
[قالب] مستند [مدت] 45 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] همه چیز راجع ویروس کرونا
10208
22:46
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006010
10208
22:54
هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.
10208
23:00
[قالب] مسابقه [مدت] 50 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مسابقه شهروند و مافیا

تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .