اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

جدول پخش

ساعت شروع نام برنامه
10208
00:00
[قالب]نماهنگ[مدت]10 دقیقه[رده سنی]همه سنین
10208
00:09
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
00:20
[قالب]نمایشی[مدت]45 دقیقه[رده سنی]همه سنین[قسمت]20 [موضوع] فرزند یکی از مدیران بیمارستان برای درمان به بیمارستان مراجعه میکند و .....
10208
01:04
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
01:10
[قالب]مستند[مدت]51 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع]این برنامه به بررسی مناظر طبیعی و گردشگری بکر ایران میپردازد
10208
01:57
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
02:05
[قالب]مستند[مدت]40 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] انتخاب های غذا (بهترین رژیم غذایی برای انسان چیست؟
10208
02:44
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
03:00
[قالب] مسابقه [رده سنی] همه سنین [مدت] 55 دقیقه [خلاصه] آزمونی برای تمرکز و هوش اجتماعی
10208
03:52
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
04:00
[قالب]آموزشی[مدت]24 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] این برنامه بدنبال راهی برای درمان دردهای مزمن است و ...
10208
04:23
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
04:58
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006001
10208
05:05
[قالب]مستند[مدت]29 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] شهری زیر دریا
10208
05:35
[قالب]آموزشی[مدت]12 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] این برنامه به ترویج ورزش همگانی و روحیه نشاط در جامعه اشاره دارد
10208
05:48
[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] طنز سلامت
10208
05:58
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
06:10
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
06:58
[قالب]سخنرانی[مدت]10 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] جاده ندار ی - چاره ای هست [کارشناس] آندریاس راپتو پولوس
10208
07:10
[قالب]مستند[مدت]15 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع]این برنامه با اشاره به ساختار دندان به راه های حفاظت از مینای دندان اشاره دارد
10208
07:24
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
07:30
[قالب]فرهنگی - آموزشی[مدت]27 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] این برنامه با اشاره به خیرین سلامت شهر شیراز به خدمات این خیرین در سطح شهر میپردازد
10208
08:00
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30005999
10208
08:15
[قالب]پویانمایی[مدت]14 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] نمایش کمدی برای گولوبولا
10208
08:30
[قالب]آموزشی[مدت]11 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] این برنامه به بیماری های مادرزادی قلب کودکان اشاره دارد [مجری] زهراشوقی [کارشناس] دکتر سیدحسن وشتانی متخصص قلب کودکان
10208
08:40
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
08:50
[قالب]مستند[مدت]51 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع]این برنامه به بررسی مناظر طبیعی و گردشگری بکر ایران میپردازد
10208
09:45
[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] طنز سلامت
10208
09:54
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
10:00
[قالب]عروسکی-نمایشی[مدت]23 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] در این برنامه صداقت سفارش قرص داده تا بدنش را بسازد و شکاری بااو مخالفت میکند و در باشگاه بر اثر تزریق آمپول هورمونی یکی از دستانش آسیب میبیند
10208
10:22
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
10:30
[قالب]آموزشی[مدت]22 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] ما در برابر ویروس کرونا چی میدانیم
10208
10:51
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
11:00
[قالب]مسابقه[مدت]25 دقیقه[رده سنی]همه سنین[تهیه کننده]وحید سپهرتاج
10208
11:30
[قالب]آموزشی[مدت]11 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] این برنامه به نقش و عملکرد انتقال دهنده های عصبی اشاره دارد
10208
11:40
10208
11:53
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
12:05
[قالب]آموزشی[مدت]22 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] این برنامه به بررسی اکونومی جنگل های دریایی و نیز حفاظت از آن اشاره دارد
10208
12:30
[قالب]آموزشی[مدت]21 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] مطالعات و بررسی ساختار ژنی و ژن درمانی
10208
12:50
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
13:00
[قالب]ترکیبی[مدت]85 دقیقه[رده سنی]همه سنین[تهیه کننده]علی صادقی [موضوع]این برنامه با اشاره به ترویج ورزش همگانی به روحیه نشاط و تندرستی در جامعه تاکید دارد
10208
14:30
[قالب]مستند[مدت]40 دقیقه[رده سنی]همه سنین [موضوع] انتخاب های غذا (بهترین رژیم غذایی برای انسان چیست؟
10208
15:09
شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006
10208
15:20
[قالب]مسابقه[مدت]25 دقیقه[رده سنی]همه سنین[تهیه کننده]وحید سپهرتاج
10208
15:45
[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] طنز سلامت

تمامی حقوق سایت محفوظ است . استفاده در جهت بهبود سلامت جامعه بلامانع است .