اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

با هم تا بهشت

با هم تا بهشت برنامه ای است که در آن به موضوعات کل خانواده می پردازد
دسته بندی:

معرفی برنامه

با هم تا بهشت برنامه ای است که در آن به موضوعات کل خانواده می پردازد

در این برنامه مباحث متعددی همچون تعریف اساسی زندگی مشترک، زندگی مشترک موفق، چرا ازدواج می کنیم، روابط زناشویی، بنیادهای اساسی یک خانواده با نشاط، تعارض در خانواده، شیوه های حل تعارض در خانواده، دشمنان اصلی انسجام در خانواده، کنترلگری، چگونگی توسعه دادن زندگی کم نشاط به زندگی با نشاط مطرح و به راهنمایی در هر مورد پرداخته می شود.
در با هم تا بهشت کارشناسان بدون واسطه در مدت زمان تعیین شده موضوعات را واکاوی می کنند و اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار می دهند.تهیه کننده: مسعود مقصودی

آرشیو برنامه

همه