اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

هر کس را بخواهی، عزت می دهی، و هر که را بخواهی خوار می کنی.

آرشیو برنامه

همه