اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

خانواده خود را به همراه خود نسوزانید

خانواده خود را به همراه خود نسوزانید

این کار خودکشی است، چونکه انتخاب خودت بوده است. همین امروز سیگار را ترک کن!

آرشیو برنامه

همه