اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

مشارکت اجتماعی در بحران کرونا

مشارکت اجتماعی در بحران کرونا

«مثبت سلامت» به تحلیل و بررسی نقش مشارکت اجتماعی در کنترل اپیدمی کرونا پرداخت. مثبت سلامت (11:56) _ 20 تیر 99

معرفی برنامه

حمیدرضا خانکه رئیس بحران اورژانس کشور از تاثیر مشارکت های اجتماعی، نقش دولت ها،اثرگذاری کادر حوزه بهداشت و سلامت در کنترل همه گیری کرونا سخن گفت.

آرشیو برنامه